Hội Ðồng Giám Mục Hàn Quốc

phổ biến cẩm nang bảo vệ sự sống và gia đình

 

Hội Ðồng Giám Mục Hàn Quốc phổ biến cẩm nang bảo vệ sự sống và gia đình.

Roma (Zenit 25/05/2012) - Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Hàn Quốc đã cho phiên dịch và phổ biến đến tất cả các linh mục một cẩm nang mục vụ về bảo vệ sự sống do Tổ Chức quốc tế về Sự Sống Nhân Loại (Human LifeInternational, HLI) soạn thảo. Sáng kiến này với mục đích là thông tin và hướng dẫn các linh mục về vấn nạn liên quan đến luân lý và khoa học trong lãnh vực sự sống và gia đình.

Ðược soạn thảo bởi tiến sĩ Brian Clowes, Giám đốc Nghiên Cứu của Tổ Chức quốc tế về Sự Sống Nhân Loại, cuốn cẩm nang này nhằm giúp đỡ các linh mục, chủng sinh, tu sĩ hay các giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo, bằng cách đề cập một cách dễ hiểu những câu hỏi về ngừa thai, các phương pháp tiến trình sinh sản có trợ giúp, nạo thai, kết thúc sự sống, và bí tích hôn phối.

Phiên bản bằng tiếng Hàn Quốc của cẩm nang này mang tựa đề "Trả lời các câu hỏi về sự sống".

Kể từ khi được ra mắt vào năm 2010, hàng ngàn ấn bản bằng tiếng Anh vàtiếng Tây Ban Nha được phổ biến khắp trên thế giới. Tổ Chức quốc tế về Sự Sống Nhân Loại được thành lập vào năm 1981, là một tổ chức quốc tế bảo vệ sự sống và gia đình quy tụ những hiệp hội tại hàng trăm quốc gia trên khắp các châu lục. Cha Shenan Boquet, Chủ tịch của Tổ Chức cho biết "sứ mạng của tổ chức này là xây dựng một nền văn hóa sự sống và một nền văn minh tình thương trên khắp thế giới".

 

R.V.A.

(Lm. Vũ Tiến Tặng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page