Ðức Thánh Cha cổ võ
các Giám Mục Italia

giúp tín hữu đào sâu đức tin

 

Ðức Thánh Cha cổ võ các Giám Mục Italia giúp tín hữu đào sâu đức tin.

Vatican (SD 24-5-2012) - Trong buổi tiếp kiến Hội Ðồng Giám Mục Italia sáng 24 tháng 5 năm 2012, Ðức Thánh Cha mời gọi các Giám Mục giúp các tín hữu đẩy mạnh đời sống đức tin với một đà tiến mới để có thể cống hiến những câu trả lời thích hợp cho con người ngày nay.

Các Giám Mục thuộc 228 giáo phận Italia nhóm đại hội thường niên tại nội thành Vatican trong những ngày từ 21 đến 24 tháng 5 năm 2012 về đề tài tái truyền giảng Tin Mừng.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha nhắc đến trào lưu tục hóa đang lan tràn tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, kéo theo sự sa xút thực hành tôn giáo, ít tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích thống hối. Bao nhiêu tín hữu đã chịu phép rửa nhưng bị mất căn tính và không còn ý thức mình thuộc về Giáo Hội: họ không biết nội dung thiết yếu của đức tin hoặc nghĩ rằng mình có thể vun trồng đức tin mà không cần sự trung gian của Giáo Hội. Nhiều người khác ngờ vực các chân lý do Giáo Hội giảng dạy.

Trong bối cảnh đó, Ðức Thánh Cha đặt câu hỏi: "Làm sao chúng ta có thể gieo vãi Lời Chúa trong niềm tín thác, để mỗi người có thể tìm được sự thật về bản thân, thực chất của mình và niềm hy vọng? Chúng ta biết rằng đạt được những phương pháp mới để loan báo Tin Mừng hoặc hoạt động mục vụ thì vẫn chưa đủ để làm cho đề nghị Kitô giáo có thể được nhiều người đón tiếp và chia sẻ hơn.. Cần phái tái khởi hành từ Chúa Kitô, được cử hành, tuyên xưng và làm chứng. Không phải tình cờ mà Hiến chế đầu tiên mà Công đồng chung Vatican 2 thông qua chính là hiến chế về Phụng Vụ Thánh: việc thờ phượng Thiên Chúa hướng con người về Thành (Città) tương lai và trả lại cho Thiên Chúa quyền tối thượng của Ngài, hình thành Giáo Hội được Lời Chúa triệu tập, và tỏ cho thế giới thấy cuộc gặp gỡ phong phú với Thiên Chúa".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Trong khi chúng ta phải nuôi dưỡng một cái nhìn biết ơn Chúa vì sự tăng trưởng của hạt giống tốt, cả trong một thửa đất nhiều khi khô cằn, chúng ta cảm thấy rằng hoạt động của chúng ta đòi phải có một động lực mới, nhắm tới điều thiết yếu của đức tin và đời sống Kitô. Trong một thời đại trong đó đối người nhiều người Thiên Chúa trở thành vị Xa Lạ và Chúa Giêsu chỉ là một vĩ nhân của quá khứ, chúng ta sẽ không có một đà tiến truyền giáo nếu không canh tân chất lượng đức tin và kinh nguyện của chúng ta, chúng ta sẽ không thể cống hiến những câu trả lời thích hợp nếu không tái đón nhận hồng ân thánh sủng; chúng ta sẽ không biết chinh phục con người cho Tin Mừng nếu chính chúng ta không phải là những người đầu tiên tái đào sâu kinh nghiệm về Thiên Chúa".

Sau cùng, Ðức Thánh Cha nhắc lại rằng vì những lý do trên đây ngài đã ấn định Năm Ðức Tin sẽ bắt đầu ngày 11 tháng 10 năm 2012, để giúp tái khám phá và tái đón nhận hồng ân đức tin quí giá, để hiểu biết sâu xa hơn về những chân lý là nhựa sống trong cuộc đời chúng ta, để dẫn đưa con người ngày nay, thường lơ đãng, tiến đến một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Chúa Giêsu Kitô, Ðấng là đường, sự thật và là sự sống". (SD 24-5-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page