Ðức Thánh Cha tiếp kiến

8 ngàn tín hữu thuộc các phong trào

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến 8 ngàn tín hữu thuộc các phong trào.

Vatican (SD 19-5-2012) - Trong buổi tiếp kiến sáng thứ bẩy 19 tháng 5 năm 2012, dành cho 8 ngàn tín hữu thuộc các Phong trào và tổ chức Kitô, Ðức Thánh Cha khích lệ anh chị em giáo dân dấn thân thực thi tình liên đới và yêu thương theo tinh thần Kitô.

Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Phong trào Giáo Hội dấn thân văn hóa, 40 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức Kitô phục vụ quốc tế thiện nguyện, và Phong trào công nhân Kitô. Hiện diện tại buổi tiếp kiến tại Ðại thính đường Phaolô 6 còn có một số Giám Mục Italia và nước ngoài, các Linh Mục tuyên úy cũng như giới lãnh đạo các phong trào và tổ chức này.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha nhận định rằng các dịp kỷ niệm vừa nói là một cơ hội thích hợp để suy nghĩ lại đoàn sủng của mình với lòng biết ơn và có một cái nhìn phê bình, quan tâm đến nguồn gốc lịch sử và những dấu chỉ mới của thời đại. Ngài cũng nói rằng:

"Hoạt động của anh chị em phải được đức bác ái linh hoạt, nghĩa là học cách nhìn với đôi mắt của Chúa Kitô, trao tặng cho tha nhân không phải những điều cần thiết bên ngoài, nhưng còn trao cho họ cái nhìn, cử chỉ yêu thương mà họ đang cần. Ðiều này nảy sinh từ tình thương đến từ Thiên Chúa, Ðấng đã yêu thương chúng ta trước, và nảy sinh từ chính cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa".

Ðức Thánh Cha nhắc nhở cho các thành viên các phong trào Kitô về gia đình là nơi đầu tiên chúng ta cảm nghiệm tình yêu nhưng không, và nếu điều này không xảy ra, thì gia đình sẽ bị biến chất và bị khủng hoảng. Ngài nhấn mạnh rằng "Ðiều được sống trong gia đình, sự hiến thân không chút dè dặt để mưu ích cho tha nhân là yếu tố giáo dục cơ bản để học cách sống như Kitô hữu, cả trong tương quan với văn hóa, các hoạt động thiện nguyện và lao động.. Tinh thần liên đới là cảm thấy tất cả mọi người đều có trách nhiệm đối với mọi người, vì thế, tình liên đới này không thể ủy thác cho Nhà Nước."

Và Ðức Thánh Cha kết luận rằng "Tôi khuyến khích anh chị em, tôi mời gọi anh chị em hãy kiên trì tiếp tục dấn thân giúp đỡ các anh chị em chúng ta. Trong sự dấn thân này cũng có nghĩa vụ phải nêu rõ những bất công và làm chứng về những giá trị làm nền tảng cho phẩm gia con người, thăng tiến những hình thức liên đới tạo điều kiện dễ dàng cho công ích." (SD 19-5-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page