Tòa Thánh ra thông cáo

về Huynh đoàn Thánh Piô X

 

Tòa Thánh ra thông cáo về Huynh đoàn Thánh Piô X.

Vatican (VIS\WHÐ 17/05/2012) - Vào đầu buổi chiều ngày 16 tháng Năm năm 2012, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo sau đây liên quan đến Huynh đoàn Thánh Piô X:

"Như các hãng thông tấn đã đưa tin, ngày hôm nay, 16 tháng Năm năm 2012, Bộ Giáo lý Ðức tin đã mở phiên họp thường lệ để thảo luận về vấn đề Huynh đoàn Thánh Piô X.

Ðặc biệt, Bộ đã xem xét bản trả lời của giám mục Bernard Fellay nhận được ngày 17 tháng Tư năm 2012, và đã đưa ra một số nhận định, sẽ được xem xét trong các cuộc thảo luận tiếp theo giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Thánh Piô X.

Về các quan điểm của ba giám mục khác của Huynh đoàn Thánh Piô X, các trường hợp của họ sẽ được xử lý riêng biệt và từng người".

 

R.V.A.

(Huy Hoàng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page