Chấm dứt kiện tụng giữa Tòa Thánh

và hãng quảng cáo Benetton

 

Chấm dứt kiện tụng giữa Tòa Thánh và hãng quảng cáo Benetton.

Vatican (Vat. 15/05/2012) - Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi SJ, cho biết vụ kiện tụng giữa Tòa Thánh và hãng quảng cáo quốc tế Benetton về việc lạm dụng hình ảnh Ðức Giáo Hoàng đã được giải quyết và kết thúc.

Hôm 15 tháng 5 năm 2012, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hôm thứ sáu 11 tháng 5 năm 2012 trước đó, hãng Benetton đã công bố thông cáo - về việc sử dụng hình ảnh Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16 trong chiến dịch quảng cáo "Unhate" - qua đó, hãng này tái bày tỏ "sự hối tiếc vì đã làm thương tổn sự nhạy cảm của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 và các tín hữu" đồng thời quả quyết là "cam đoan thu hồi khỏi vòng thương mại của mình tất cả các hình chụp Ðức Giáo Hoàng và quyết tâm trong tương lai không sử dụng hình ảnh Ðức Thánh Cha nếu không có phép trước đó của Tòa Thánh". Thông cáo kết luận rằng "Ngoài ra Hãng Benetton sẽ giúp chấm dứt việc đệ tam nhân sử dụng hình ảnh Ðức Giáo Hoàng trên các mạng interet hoặc các nơi khác".

Phòng báo chí Tòa Thánh nhắc lại rằng ngày 16 tháng 11 năm 2011 đã xuất hiện tại nhiều nơi một hình ráp nối trình bày Ðức Giáo Hoàng và một Iman Hồi giáo Ai Cập đang hôn nhau, trong đó có một bức hình có kích thước khổng lồ được treo tại Cầu Lâu Ðài Thiên Thần (Castel Sant'Angelo) ở Roma. Hiển nhiên đó là một hình ảnh khiêu khích, được đưa vào một chiến dịch truyền thông do hãng Benetton hỗ trợ, sự kiện này đã gây ra những cuộc phản đối tức khắc và kịch liệt. Cùng ngày hôm đó Tòa Thánh công bố một tuyên ngôn cứng rắn, và loan báo sẽ cứu xét các biện pháp phải làm để bảo vệ thích đáng hình ảnh của Ðức Thánh Cha chống lại sự lạm dụng như thế. Sau những phản đối ấy, trong thời gian ngắn sau đó, hãng Benetton đã rút các hình ảnh và không lưu hành nữa.

Xét vì ít người biết đến thông cáo hôm thứ sáu 11 tháng 5 năm 2012 của hãng Benetton, và trong số những người ấy, phần lớn không biết đến lý do tại sao lại đợi nhiều tháng sau sự kiện, vì thế cũng nên giải thích rằng: thông cáo của hãng Benetton là sự kết thúc - nhờ một thỏa thuận - cuộc kiện tụng giữa các luật sư của Tòa Thánh - Giorgio Assumma và Marcello - với các luật sư của hãng Benetton, cuộc kiện tụng ấy đã diễn ra như đã loan báo và còn kéo dài cho đến lúc đó.

Vì thế, hãng Benetton tái công nhận đã làm thương tổn sự nhạy cảm của các tín hữu, nhìn nhận rằng cần phải tôn trọng hình ảnh của Ðức Giáo Hoàng và chỉ có thể sử dụng hình ảnh ấy nếu có phép trước đó của Tòa Thánh.

Tòa Thánh đã không muốn đòi bồi thường về phương diện kinh tế, nhưng muốn được bồi thường về tinh thần, là sự nhìn nhận đã có sự lạm dụng xảy ra, và Tòa Thánh khẳng định ý chí bênh vực hình ảnh của Ðức Giáo Hoàng, kể cả bằng những phương thế pháp luật. Thay vì bồi thường về kinh tế, Tòa Thánh đã yêu cầu và được hãng Benetton đồng ý thực hiện một cử chỉ tự nguyện - tuy giới hạn nhưng thực sự - đối với hoạt động bác ái của Giáo Hội.

Như thế, về phương diện pháp luật, kết thúc một vụ rất buồn, lẽ ra không được xảy ra, nhưng từ đó người ta hy vọng rút ra một bài học về sự tôn trọng cần phải có đối với hình ảnh của Ðức Giáo Hoàng - cũng như của mỗi người - và sự nhạy cảm của các tín hữu"

 

G. Trần Ðức Anh OP chuyển ý

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page