Ðức Thánh cha bổ nhiệm

tân Tổng giám mục Seoul, Nam Hàn

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng giám mục Seoul, Nam Hàn.

Nam Hàn (Apic 10/05/2012) - Hôm thứ năm, mùng 10 tháng 05 năm 2012, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Ðức cha Andrew Yeom Soo Jung, 68 tuổi, làm Tổng giám mục Seoul, kế nhiệm Ðức hồng y Nicols Cheong, 80 tuổi, vừa được Ðức Thánh cha chấp nhận đơn xin nghỉ hưu.

Ðức tân Tổng giám mục Andrew Yeom, thụ phong linh mục năm 1970, và đã được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Seoul tháng 12 năm 2001. Ngài đứng đầu Ủy Ban Tổng Giáo Phận Seoul đặc trách việc Hoà Giải giữa Bắc Triều Tiên và Nam Hàn.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page