Liên Hội đồng Giám mục Âu châu

tổ chức Ðại hội giáo lý viên Âu châu

lần thứ XII

 

Liên Hội đồng Giám mục Âu châu tổ chức Ðại hội giáo lý viên Âu châu lần thứ XII.

Roma (VIS & WHÐ 09/05/2012) - Từ mùng 07 đến mùng 10 tháng Năm năm 2012, Ðại hội giáo lý viên Âu châu lần thứ XII được tổ chức tại Roma với chủ đề: "Khai tâm Kitô giáo theo viễn tượng Tân Phúc Âm hóa". Ðại hội chú ý đặc biệt đến thiếu nhi và người trẻ trong độ tuổi từ 7 đến 16 tuổi.

Ðại hội do Liên Hội đồng Giám mục Âu châu (CCEE) tổ chức, dưới sự điều phối của Ủy ban CCEE về giáo lý, trường học và các đại học. Tham dự Ðại hội có các giám mục và các giám đốc đặc trách giáo lý của các quốc gia thuộc các Hội đồng Giám mục châu Âu.

Ðại hội nhằm chuẩn bị cho Năm Ðức Tin sắp tới, trong bối cảnh những suy tư của Giáo Hội về Tân Phúc Âm hóa, để đánh dấu kỷ niệm hai mươi năm xuất bản Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo và năm mươi năm khai mạc Công đồng Vatican II.

Ðại hội mở đầu bằng việc trình bày kết quả của một khảo sát hơn 3,600 thiếu nhi và thiếu niên, được dùng làm cơ sở thảo luận trong Ðại hội. Các đề tài khảo sát bao gồm: gia đình, bạn bè, trường học cùng những ảnh hưởng đối với việc khai tâm Kitô giáo cho trẻ em; cộng đồng Kitô hữu cùng với những thành viên và đời sống phụng vụ; và tầm quan trọng của cuộc hành trình cá nhân của trẻ em đến với Thiên Chúa.

Ngày thứ Tư 9 tháng Năm năm 2012, các tham dự viên tham dự Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Ðức Bà Cả, do Ðức hồng y Peter Erdo - Tổng giám mục Esztergom-Budapest, Hungary và là chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu -, chủ tế.

 

R.V.A.

(Huy Hoàng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page