Giáo hội Công giáo tại Ðài Loan

muốn thiết lập chức phó tế vĩnh viễn

dành cho những tín hữu đã có gia đình

nhằm đáp lại những nhu cầu rao giảng Phúc âm

 

Giáo hội Công giáo tại Ðài Loan muốn thiết lập chức phó tế vĩnh viễn dành cho những tín hữu đã có gia đình, nhằm đáp lại những nhu cầu rao giảng Phúc âm.

Taipei, Ðài Loan (Apic 07/05/2012) - Trong vòng 150 năm qua, Giáo hội Công giáo tại Ðài Loan đã không có truyền thống giữ hàng phó tế vĩnh viễn; nhưng nay, trước tình trạng già cỗi của hàng giáo sĩ và thiếu ơn gọi linh mục, Hội Ðồng Giám Mục Ðài Loan đã quyết định đưa vào hàng phó tế vĩnh viễn, nhắm đáp lại những nhu cầu mục vụ và truyền giảng Tin Mừng.

Theo các giám mục Ðài Loan, thì các phó tế vĩnh viễn có thể được trao cho trách vụ "quản trị các giáo xứ" tại những nơi không thể có linh mục chăm sóc. Theo con số thống kê mới đây, thì toàn Ðảo Ðài Loan, có tất cả 600 nhà thờ. Và điều kiện cho các tân phó tế vĩnh viễn từ những tín hữu công giáo có gia đình, là các thầy cần trải qua thời gian huấn luyện triết học và thần học, sau khi đã hoàn tất ít nhất là mức giáo dục cao đẳng trong xã hội đời thường.

Hiện các giám mục Ðài Loan gởi một số nhân sự sang học kinh nghiệm về hàng phó tế vĩnh viễn tại giáo phận Hồng Kong. Và Tổng giáo phận Taipei (Ðài Bắc) đã được chọn làm giáo phận "đi tiên phuông" trắc nghiệm "cơ cấu mới" hàng phó tế vĩnh viễn.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page