Ba phần tư dân chúng Nga

nói lên niềm tin tưởng

vào Giáo hội Chính Thống Nga

 

 

Ba phần tư dân chúng Nga nói lên niềm tin tưởng vào Giáo hội Chính Thống Nga.

Mátcơva, Liên Bang Nga (Apic 07/05/2012) - Kết quả của một cuộc thăm dò vừa được công bố ngày 06 tháng 05 năm 2012, cho biết 73% người dân Nga nhìn nhận Giáo hội Chính Thống đang nắm giữ vai trò tích cực trong sinh hoạt đất nước. Chỉ có 2% không đồng ý, và 13% có nhận định thay đổi khi tích cực khi tiêu cực.

Có 64% những người được hỏi ý kiến trả lời là họ vẫn tin tưởng vào giáo hội Chính Thống, và có 56% tin tưởng vào Ðức đương kim Thượng Phụ Chính Thống Nga, Ðức Cyrillô I.

Ðược biết hiện nay có 68% dân chúng Nga tuyên bố mình thuộc Giáo hội Chính Thống Nga.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page