Người làm cha làm mẹ trong gia đình Công giáo

cần có quyền và trách nhiệm

với sự phát triển của giáo phận

 

Ðức Giám mục Giáo phận Kontum nói rằng người làm cha làm mẹ trong gia đình Công giáo cần có quyền và trách nhiệm với sự phát triển của giáo phận.

Kontum, Việt Nam (VRN 03/05/2012) - Ngày 1 tháng 5 hàng năm, là ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ, theo lịch phụng vụ, và là ngày "Người Cha Gia Ðình Công Giáo" (NCGÐCG) tại giáo phận Kontum. Hòa với niềm vui của giáo phận trong ngày này, giáo xứ Ðức An, miền Pleiku, giáo phận Kontum đã tổ chức ngày lễ thật long trọng và chu đáo.

Trong khuôn viên nhà thờ, các pa-nô nói về người Cha mang nhiều nội dung thiết thực: "Bố là tất cả", "Ba của tôi", "Nhân chứng Em-mau", "Lòng thương xót Chúa", "Chúa chiên lành",v.v... Ngay tại Cung Thánh, câu Lời Chúa chủ đề "Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan" nằm trên một phông chính lớn. Ðược biết, có khoảng hơn 400 tham dự viên miền Pleiku về tham dự.

Chương trình năm nay phong phú hơn mọi năm. Cha chính xứ và cha Phụ tá cùng Ban Chức Việc hạt Pleiku đã chuẩn bị một chương trình rất sát sao với cuộc sống của người cha gia đình Công giáo. Bên cạnh đó, còn có cha Giuse Trần Sĩ Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, về tham gia hỗ trợ tổ chức chương trình. Chương trình được khai mạc lúc 7h sáng và kết thúc 16h cùng ngày.

Vào lúc 15h15 Ðức cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Giám mục giáo phận về dâng thánh lễ Tạ Ơn. Trong bài giảng, Ðức cha nhấn mạnh: "Ðã đến lúc "Người Cha Gia Ðình Công Giáo" phải kiểm nghiệm lại trách nhiệm của mình đối với gia đình, giáo xứ và giáo phận". Ðức cha nói: "Tôi rất tin tưởng vào mỗi một người cha, người mẹ trong gia đình Công giáo. Với tư cách Giám mục giáo phận tôi yêu cầu những bậc làm cha, mẹ trong gia đình Công giáo phải ngồi lại đưa ra sáng kiến, việc làm thiết thực để phục vụ giáo phận, phục vụ giáo hội và phải thể hiện được trách nhiệm của mình trong công việc đẩy mạnh công cuộc đào tạo và công cuộc rao giảng Tin Mừng. Chúng ta không thể cứ hằng năm đến ngày này chúng ta làm một cuộc họp mặt theo truyền thống cho hết ngày rồi xong. Tôi yêu cầu chúng ta phải tổ chức lại có khi là một tuần, một tháng, chúng ta phải gặp nhau lại để cùng nhau thực hiện sứ vụ truyền giáo của mình bằng cách thiết thực nhất. Anh chị em phải có trách nhiệm và có quyền biết sự phát triển của giáo phận như thế nào để từ đó đề ra một việc làm thiết thực nhất!"

Ðức Giám mục giáo phận cho thấy trách nhiệm của người cha, người mẹ trong gia đình công giáo ở trong giáo phận Kontum còn đầy dẫy bao khó khăn, kham khổ. Nhưng ngài khích lệ các tín hữu rằng với đức tin trong cuộc sống, không có một gian nguy nào có thể cản được bước đường dấn thân truyền giáo.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page