Giáo phận Hải Phòng

có thêm 10 tân Linh mục

 

Giáo phận Hải Phòng có thêm 10 tân Linh mục.

Hải Phòng, Việt Nam (GP Haiphong 1/05/2012) - Hôm mùng 01 tháng 05 năm 2012, dịp lễ kính Thánh Giuse Thợ, tại quảng trường Tòa Giám mục Hải Phòng, Ðức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 10 Phó tế khóa X, niên học 2004 - 2011 của Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.

Hiện diện trong thánh lễ có Ðức cha Laurenxô Chu Văn Minh, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội và là Giám đốc Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý Ðức ông, quý cha trong Ban Giám đốc Ðại Chủng viện, khoảng 100 linh mục, đông đảo nam nữ tu sĩ, chủng sinh, ân nhân cùng thân nhân các tân chức, quý ông bà cố và khoảng 10,000 anh chị em tín hữu.

10 tân chức được phong chức linh mục hôm nay xuất thân từ 7 giáo xứ trong giáo phận, đó là: - thầy Giuse Nguyễn Trần Châu Giáo xứ Nghĩa Xuyên; - thầy Gioakim Ðặng Văn Hoàng Giáo xứ Nam Am; - thầy Giuse Hoàng Văn Khiển Giáo xứ Ðông Xuyên; - thầy Inhaxiô Ðoàn Như Quý Giáo xứ Xuân Ðiện; - thầy Giuse Nguyễn Văn Vang Giáo xứ Phương Quan; - thầy Giuse Vũ Văn Khương và thầy Giuse Nguyễn Văn Sáng Giáo xứ Ðồng Xá; - Giáo xứ Hội Am có ba thầy: thầy Giuse Nguyễn Tiến Dũng, Stêphanô Nguyễn Khương Duy và Ixiđôrô Phạm Văn Toản.

Trong nghi thức phong chức linh mục Ðức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho 10 tân linh mục được phong chức hôm nay luôn sống điều mình tuyên hứa với Chúa, với Ðức Giám mục giáo phận và trước cộng đoàn; xin cho họ có đôi chân deo dai đi khắp muôn nơi như câu khẩu hiệu trong ngày truyền chức là: "Ðẹp thay bước chân của những sứ giả loan báo Tin Mừng!"(Rm 10,15).

 

R.V.A.

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page