Quốc gia Israel và Tòa Thánh

đã đạt được những tiến bộ đáng kể

trong đàm phán

về các hiệp định kinh tế và tài chính

 

Quốc gia Israel và Tòa Thánh đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong đàm phán về các hiệp định kinh tế và tài chính.

Roma (Zenit 27/01/2012) - Trong một buổi trả lời phỏng vấn với Ðài Phát thanh Vatican, sau phiên họp toàn thể tại Bộ Ngoại giao Israel, Ðức Tổng Giám mục Antonio Franco, Sứ thần Toà thánh tại Israel và là người cùng tham gia cuộc đàm phán với Israel hôm 26 tháng 01 năm 2012, nói rằng đã có nhiều tiến bộ "đáng kể" được thực hiện trong cuộc đàm phán về các vấn đề kinh tế và tài chính giữa quốc gia Israel và Tòa Thánh.

Tuyên bố chung được công bố vào cuối cuộc đàm phán cho biết Ủy ban làm việc thường trực song phương giữa Nhà nước Israel và Tòa Thánh đã nhóm họp ngày 26 tháng 01 năm 2012 là để tiếp tục đàm phán về Ðiều 10, khoản 2 của Hiệp định cơ bản năm 1993 về vấn đề kinh tế và tài chính.

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel nói rằng "các tiến bộ đáng kể" được xác nhận, và "hy vọng rằng trong thời gian hợp lý có thể", người ta có thể "đi đến kết luận cho hiệp định này, vốn bàn đến các mặt thực tế của đời sống và hoạt động của Toà thánh tại Israel: các hình thức thuế, các hoạt động tại thánh địa..."; tuy còn vài vấn đề cần bàn luận nữa nhưng nói chung các vấn đề cụ thể đều đã có câu giải đáp rõ ràng.

Cuộc đàm phán do ông Danny Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao Israel, và Ðức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, Thứ trưởng ngoại giao Toà thánh (phó Tổng Thư ký Bộ phận đặc trách Quan hệ với các quốc gia), cùng chủ trì.

Tuyên bố cũng cho biết cuộc đàm phán nói trên "được tiến hành trong bầu không khí cởi mở, chân tình và xây dựng", đồng thời "các tiến bộ đáng kể đã được thực hiện về các vấn đề quan trọng" giữa hai bên. Cả hai bên đã mở đường cho các bước tiếp theo cho "phần kết luận" của Hiệp định. Ðược biết, cuộc đàm phán lần tới sẽ được tổ chức ngày 11 tháng 06 năm 2012 tại Vatican.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page