Toà Thánh dự trù kiện

Kênh Truyền Hình La 7 của Italia ra toà

 

Toà Thánh dự trù kiện Kênh Truyền Hình La 7 của Italia ra toà.

Vatican (Apic 26/01/2012) - Cũng nên nhắc lại sự việc này, đó là trong chương trình truyền hình ngày 25 tháng Giêng năm 2012, Ðài Truyền Hình Tư Nhân La-7 tại Italia đã "làm mất danh dự Toà Thánh", khi dựa vào một nửa phần những phúc trình của Ðức Tổng Giám mục Carlo Maria Viganô trình lên cho Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI mà quả quyết rằng "Phủ Ðiều Hành Quốc Gia Vatican" có đầy những vụ tham nhũng, và rằng việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám mục Viganô, từ nhiệm vụ Tổng Thư Ký Phủ Ðiều Hành Quốc Gia Vatican, đi làm Sứ Thần Toà Thánh tại Hoa kỳ, là một sự "giáng cấp", vì Ðức Tổng Giám mục đã dám lên tiếng phơi bày những vụ tham nhũng tại Phủ Ðiều Hành này.

Hôm 26 tháng Giêng năm 2012, Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, kiêm Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican, đã lên tiếng quả quyết rằng những lời tố cáo của chương trình truyền hình trên là vô căn cứ và làm hại thanh danh của những nhân viên làm việc tại Phủ Ðiều Hành Quốc Gia Vatican. Linh Mục cho biết là sẽ dùng những biện pháp có tính cách pháp lý để yêu cầu Ðài Truyền Hình La-7 điều chỉnh lại những nhận định tiêu cực về cơ cấu điều hành quan trọng này của Toà Thánh. Hơn nữa, theo cha Federico Lombardi, việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám mục Viganô làm Sứ Thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ nói lên sự tín nhiệm cao của Ðức Thánh cha vào khả năng của Ðức Tổng Giám mục để phục vụ Giáo hội trong giai đoạn phức tạp và khó khăn này.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page