Toà Thánh tuân hành

những quy ước quốc tế

liên quan đến việc bài trừ

nạn khủng bố và những tổ chức tội ác

 

Toà Thánh tuân hành những quy ước quốc tế liên quan đến việc bài trừ nạn khủng bố và những tổ chức tội ác.

Roma (Apic 26/01/2012) - Hôm 25 tháng Giêng năm 2012, Ðức Tổng Giám mục Mamberti, ngoại trưởng Toà Thánh, cho báo giới biết rằng Toà Thánh đã ký vào các Công Ước Quốc Tế để cùng dấn thấn với cộng đồng thế giới chống lại việc tài trợ cho bạn khủng bố, chống lại các tổ chức tội phạm và việc buôn bán bất hợp pháp các loại thuốc phiện.

Việc ký vào Các Công Ước Quốc Tế này kéo theo hệ luận thích nghi những luật pháp của Quốc Gia Vatican, để ngăn ngừa hữu hiệu hơn việc "rửa tiền" đến từ phía các tổ chức phạm pháp và ngăn chận việc tài trợ cho tổ chức khủng bố.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page