Ðại Học Công Giáo Fribourg, Thụy Sĩ

tổ chức Ngày hội luận để mừng

biến cố 50 năm khai mạc

Công Ðồng Vaticanô II

 

Ðại Học Công Giáo Fribourg, Thụy Sĩ tổ chức Ngày hội luận để mừng biến cố 50 năm khai mạc Công Ðồng Vaticanô II.

Fribourg, Thụy Sĩ (Apic 25/01/2012) - Dự kiến, ngày Hội Luận này sẽ được tổ chức vào ngày mùng 07 tháng 03 năm 2012, với chủ đề chung là: "Tin Mừng và Văn Hoá, Những Ðổ Vỡ và Ðối Thoại", do sự cộng tác của Ðại Học Công Giáo Fribourg và Trung tâm liên giáo phận huấn luyện thần học của Giáo Hội Công Giáo Thuỵ Sĩ vùng Romande.

Hai thuyết trình viên chính của Ngày Hội Luận mùng 07 tháng 03 năm 2012 là Ðức cha Claude Dagens, giám mục Angoulême, và giáo sư Gilles Routhier, giáo sư thuộc phân khoa thần học của Ðại Học Laval, Québec, Canada.

Giáo sư Gilles Routhier, chuyên môn nghiên cứu về việc tiếp nhận giáo huấn Công Ðồng Vaticanô II, sẽ thuyết trình về đề tài: "50 năm sau, còn cần phải làm gì để áp dụng giáo huấn Công Ðồng Vaticanô II?" Là giáo sư thuộc phân khoa thần học Ðại Học Laval, bên Canada, nhưng giáo sư Gilles Routhier, là nột trong những thần học gia nổi tiếng về thần học mục vụ, được biết đến nhiều trong vùng Thuỵ Sĩ nói tiếng Pháp. Ngoài đề tài trên sẽ được trình bày trong ngày Hội Luận mùng 07 tháng 03 năm 2012, giáo sư còn được mời thuyết trình tại Ðại Học Fribourg vào ngày mùng 06 tháng 03 năm 2012, về đề tài: "Các Giáo Xứ và Những Thừa Tác Vụ".

Phần Ðức cha Claude Dagens, ngài sẽ thuyết trình đầu tiên khai mạc Ngày Hội Luận mùng 07 tháng 03 năm 2012, về đề tài: "Thiên Chúa vẫn có tương lai: gia tài giáo huấn Công Ðồng Vaticanô II và công cuộc tái rao giảng Phúc Âm".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page