Ðức Thánh cha triệu tập

"Hội Ðồng Các Vị Ðứng Ðầu

các Bộ và Các Cơ Quan"

của Giáo Triều Roma

 

Ðức Thánh cha triệu tập "Hội Ðồng Các Vị Ðứng Ðầu các Bộ và Các Cơ Quan" của Giáo Triều Roma.

Vatican (Apic 23/01/2012) - Theo nguồn tin mà Hãng Tin I-Media nhận được và phổ biến hôm 23 tháng Giêng năm 2012, thì từ nay, Ðức Thánh cha sẽ triệu tập "Hội Ðồng các Vị Ðứng Ðầu các Bộ và Các Cơ Quan" của Giáo Triều Roma, từ một đến hai lần trong năm. Việc triệu tập này nhắm cổ võ sự trong sáng và thông suốt trong việc thông tin nội bộ giáo triều. Hội Ðồng này có thể được so sánh như "Hội Ðồng Bộ Trưởng" của các chính phủ dân sự bên ngoài.

Triệu tập cuộc Họp "Hội Ðồng" lần này vào ngày 28 tháng Giêng năm 2012, Ðức Thánh cha xác nhận vai trò trung tâm của Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh điều hành sinh hoạt chung của các bộ và cơ quan toà thánh, và như thế tránh được những bất cập.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng: trong các năm 2010 và 2011, Ðức Thánh cha đã triệu tập những cuộc họp liên bộ, để trao đổi về nhiều vấn đề trong giáo hội; chẳng hạn như cuộc khủng hoảng mà Giáo Hội Ái Nhĩ Lan đã trải nghiệm liên quan đến những "công khai hoá" gương xấu của vài thành phần giáo sĩ, vấn đề tái rao giảng phúc âm tại những quốc gia có truyền thống kitô lâu đời, và hôm tháng sáu năm 2011 vừa qua, vấn đề những hình thức mới của các cộng đoàn tu trì và vấn đề quyền bính trong các cộng đoàn tu trì.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page