Năm Ðức Tin sẽ mang chiều kích đại kết

 

Năm Ðức Tin sẽ mang chiều kích đại kết.

Roma (Apic 22/01/2012) - Năm Ðức Tin sẽ mang chiều kích đại kết. Ðó là giải thích của cha Federico Lombardi, Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, kiêm Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican, trong "Chương Trình Bình Luận Hằng Tuần" của cha dành cho Trung Tâm Truyền Hình Vatican, hôm ngày 21 tháng Giêng năm 2012.

Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh đã phát biểu như sau: "Chủ đề về Công Cuộc Tái Rao Giảng Phúc Âm sẽ đồng hành với chúng ta dọc suốt con đường tiến đến Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào Mùa Thu năm 2012; chủ đề này có mang đặc tính đại kết, và Năm Ðức Tin, được Ðức Thánh cha công bố sẽ khai mở vào cuối năm 2012, cũng mang tính cách đại kết.

Trích lại bài huấn đức của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 18 tháng Giêng năm 2012, đúng ngày khai mạc Tuần Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô, cha Federico Lombardi quả quyết thêm như sau: "Công Cuộc Tái Rao Giảng Phúc âm có thể sẽ mang lại nhiều hoa trái hơn, nếu tất cả mọi người kitô cùng nhau loan truyền sự thật của Tin Mừng. Ðiều hiển nhiên trước mắt mọi người là sự dấn thân đại kết là yếu tố thiết yếu và nằm bên trong sứ mạng của Giáo Hội trong thế giới ngày nay, vừa đồng thời phù hợp với những đường hướng chính trong giáo huấn của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI."

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page