Kitô giáo vẫn còn có tương lai

tại Âu Châu

 

Kitô giáo vẫn còn có tương lai tại Âu Châu.

Vienne, Áo quốc (Apic 19/01/2012) - Theo tin của hãng thông tấn Apic phổ biến ngày 19 tháng giêng năm 2012, sử gia người Ðức, ông Paul Nolte, vừa thuyết trình tại Ðại học Viênne, về đề tài: "Tôn giáo còn có chỗ nào không tại Âu Châu?", đã quả quyết rằng luận đề cổ điển cho rằng tôn giáo sẽ đi xuống, trong một xã hội phát triển tân tiến cao, luận đề đó không còn đúng với thực tế nữa. Theo sử gia Paul Nolte, tôn giáo nói chung, và kitô giáo nói riêng, vẫn còn có chỗ đứng quan trọng tại Âu Châu. Âu Châu thực sự còn cần đến tôn giáo như "nguồn sức mạnh tinh thần cho xã hội dân sự", và như là yếu tố "giúp sửa sai" cho nền dân chủ. Sử gia Paul Nolte lưu ý rằng cho đến nay, tôn giáo luôn là "đầu tàu" lôi kéo những thay đổi xã hội. Và người ta gặp được nhiều thái độ sẵn sàng dấn thân làm việc thiện nguyện nơi những thành viên các cộng đoàn tu trì.

Hơn nữa, theo sử gia Paul Nolte, người dân có quyền chờ đợi nơi chính quyền của họ, ở đây có ý nói là chính quyền tại Âu Châu, một sự nhạy cảm nhiều hơn và thường xuyên" đối với tôn giáo và đức tin. Chẳng hạn như đối với những vấn đề luân lý tế nhị, có liên quan đến lúc khởi đầu thụ thai, phá thai và lúc kết thúc làm cho chết êm dịu của sự sống con người, thì chính trị và dư luận dân chúng, không thể nào bỏ qua được những lý do thuộc lãnh vực tôn giáo.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page