Các giám mục Âu Châu mời gọi thiết lập

một không gian của lòng hào hiệp

 

Các giám mục Âu Châu mời gọi thiết lập một "không gian của lòng hào hiệp".

Châu Âu (WHÐ/Zenit 18/01/2012) - Trong một khóa họp thường niên, diễn ra tuần qua tại Bruxelles, nước Bỉ, các giám mục của Ủy ban các Hội đồng giám mục trong Cộng đồng Châu Âu (COMECE) khẳng định rằng: "Xã hội cần có một không gian của lòng hào hiệp". Ðể đạt được điều này, các Giám mục kêu gọi phải xem xét lại biến chuyển của Châu Âu trên nền kinh tế xã hội của thị trường, bằng cách khôi phục lại truyền thống nhân bản và tôn trọng nguyên tắc bổ trợ của mình.

Hôm 12 tháng 01 năm 2012 tại Bruxelles, Ðức Hồng y Reihnard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, phó chủ tịch Ủy ban các Hội đồng giám mục trong Cộng đồng Châu Âu, đã giới thiệu văn kiện "Một Cộng đồng châu Âu liên đới và trách nhiệm". Trong văn kiện này, các Giám mục khẳng định "một xã hội không thể vận hành chỉ với quyền mưu cầu lợi nhuận, mà còn cần đến một không gian của lòng hào hiệp". Ðức cha Gianni Ambrosio, Giám mục Piacenza-Bobbio, đại biểu của Hội đồng giám mục Italia tại Ủy ban các Hội đồng giám mục trong Cộng đồng Châu Âu, cho biết: "Các giám mục mong muốn văn kiện này sẽ là một sự bổ trợ cho châu Âu "để một mặt sự tự do của thị trường được củng cố, và mặt khác, để sự tự do này không bị biến chất". Vẫn theo Ðức cha Ambrosio, điều này có nghĩa là sự tự do của thị trường không biến thành một thứ tự do bất kể đạo đức, không đếm xỉa tới các giá trị của tình liên đới vốn có tính cách căn bản.

Theo Ðức hồng y Reihnard Marx, văn kiện này của các giám mục muốn cổ vũ châu Âu chấp nhận một mô hình kinh tế có thể tạo được "một sự ràng buộc giữa tự do của thị trường, nguyên tắc của công bằng và mệnh lệnh của bác ái".

Văn kiện của các giám mục cũng đề cập đến gốc gác tư tưởng của châu Âu: châu Âu cần phải đặt lên hàng đầu các nguyên tắc tư tưởng và pháp lý của thời cổ đại La-Hy và cả nền thần học Thánh Kinh. Thực vậy, theo văn kiện, truyền thống Thánh Kinh "đem lại ý nghĩa của tình liên đới", khuyến khích cái nhìn "hướng thượng", bằng cách nhìn nhận "chúng ta không phải là những người tạo dựng nên thế giới". Mặt khác, tư tưởng La-Hy đem lại "ý nghĩa về sự công bằng vốn đã được truyền thống Roma đưa ra ánh sáng".

Theo Ðức giám mục Ambrosio, tất cả các khía cạnh này làm thành "tính nhân bản của châu Âu". Không có các khía cạnh này, các chọn lựa của châu Âu sẽ chỉ xoay quanh đồng Euro hay một quyết định nào đó có tính cách tài chính, và các quyết định này sẽ "không có thị trường tiêu thụ và chắc chắn không có tương lai". Theo ngài, khôi phục lại "truyền thống nhân bản" này sẽ là một sự "bổ trợ lớn đối với tương lai của châu Âu" và của "cả thế giới".

Ðược biết, Ủy ban các Hội đồng giám mục trong Cộng đồng Châu Âu (COMECE) là một tổ chức được thành lập từ năm 1980, với vai trò làm cầu nối giữa các Hội đồng giám mục và cộng đồng châu Âu.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page