Lễ Kỷ Niệm 150 Năm

Ðức Giám Mục Sở Tại công nhận

sự kiện Ðức Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức

 

Lễ Kỷ Niệm 150 Năm Ðức Giám Mục Sở Tại công nhận sự kiện Ðức Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức.

Lộ Ðức, Pháp quốc (Apic 18/01/2012) - Như quý vị và các bạn đã biết, biến cố Ðức Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức, Pháp Quốc, với cô Bernadette, đã xảy ra vào ngày 11 tháng 02 năm 1858. Nhưng phải đợi đến ngày 18 tháng Giêng năm 1862, Ðức cha Laurence, giám mục Tarbes, vị có thẩm quyền trên địa điểm Lộ Ðức, mới chính thức công bố sắc lệnh nhìn nhận biến cố, sau nhiều nghiên cứu và điều tra nghiêm chỉnh của Ủy Ban Diều Tra do chính ngài thành lập, ngay từ tháng 07 năm 1858.

Lúc đó Ðức Cha Laurence đã công bố như sau: "Chúng tôi phán quyết rằng Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa, đã thật sự hiện ra với cô Bernadette Soubirous, ngày 11 tháng 02 năm 1858 và những ngày kế tiếp, tổng cộng tất cả 18 lần, tại hang đá Massabielle, gần thành phố Lộ Ðức".

Khi nhắc lại biến cố này trong một thông cáo phổ biến ngày 10 tháng giêng năm 2012, Ðức cha Perrier, đương kim giám mục Tarbes - Lộ Ðức, đã giải thích lý do tại sao có khoảng cách thời gian ba năm rưỡi, giữa biến cố xảy ra (1858) và biến cố được giáo quyền công nhận (1862), như sau: "Khoảng cách ba năm rưỡi cho phép xác định tình trạng sức khoẻ tinh thần của cô Bernadette, xác định ảnh hưởng thiêng liêng kéo dài của những lần hiện ra và sự vững chắc của những trường hợp được chữa lành."

Hôm 18 tháng giêng năm 2012, Ðức cha Perrier, giám mục sở tại, đã cử hành Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Lộ Ðức, để kỷ niệm biến cố 150 năm (1862-2012) giáo quyền công nhận Ðức Mẹ đã hiện ra tại Lộ Ðức.

Theo con số thống kê, trong năm 2010, đã có 6 triệu tín hữu hành hương đến Lộ Ðức. Và trong số 7,000 hồ sơ về các trường hợp được chữa lành gởi về Lộ Ðức, từ đầu đến nay, thì đã có 67 trường hợp được Giáo hội chính thức nhìn nhận là phép lạ.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page