Giới thiệu Sứ điệp

của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI

cho Ngày Quốc Tế

Truyền Thông Xã Hội lần thứ 46

 

Giới thiệu Sứ điệp của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI cho Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội lần thứ 46.

Vatican (Apic 18/01/2012) - Vào ngày 24 tháng giêng, lễ kính thánh Phanxicô đệ Salê (1567- 1622), bổn mạng của các nhà báo, Ðức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch, Ðức cha Paul Tighe, Tổng thư ký, và Ðức ông Giuseppe Antonio Scotti, phó tổng thư ký, Hội Ðồng Toà Thánh về Truyền Thông Xã Hội, sẽ giới thiệu cho giới báo chí Sứ Ðiệp của Ðức Thánh cha cho ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội. Sứ điệp năm 2012 có chủ đề: "Sự thinh lặng và lời nói: con đường để rao giảng phúc âm".

Ðược biết, Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội là Ngày cử hành duy nhất do chính Công Ðồng Vaticano II (1962 - 1965) "muốn được thiết lập" vào năm 1963, và thực sự được cử hành lần đầu tiên vào năm 1966. Thông thường hằng năm, ngày này được cử hành vào Chúa Nhật trước lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và năm 2012 vào Chúa nhật 20 tháng 05, dịp lễ Chúa Thăng Thiên.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page