Ðức Hồng y Angelo Sodano

cựu Quốc vụ khanh Toà Thánh

dâng thánh lễ cầu nguyện cho

cựu tổng thống Vaclav Havel

 

Ðức Hồng y Angelo Sodano, cựu Quốc vụ khanh Toà Thánh, dâng thánh lễ cầu nguyện cho cựu tổng thống Vaclav Havel.

Roma (Apic 18/01/2012) - Như đã biết, cựu tổng thống Cộng Hoà Tchèque, ông Vaclav Havel, đã qua đời ngày 18 tháng 12 năm 2011, hưởng thọ 75 tuổi. Vào ngày 20 tháng giêng năm 2012, dịp giáp một tháng ngày ông qua đời, Ðức Hồng y Angelo Sodano, cựu quốc vụ khanh Toà Thánh, sẽ dâng thánh lễ nơi Bàn Thờ Quốc Gia Tchèque, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho ông.

Trong số phát hành ngày 18 tháng Giêng năm 2012, Nhật Báo Quan Sát Viên Roma cho đăng một chứng từ dài của Ðức Tổng Giám mục Giovanni Coppa, cựu Sứ thần Toà Thánh tại cộng hoà Tchèque, gợi nhớ "bài học vĩ đại" của vị tổng thống đầu tiên của Cộng Hòa Tchèque, khi vừa được giải phóng khỏi chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản.

Trong bài viết, Ðức Tổng Giám mục Giovanni Coppa đã gọi cố Tổng Thống Vaclav Havel là "bậc thầy trình bày dòng suy tư của con người hiện đại về những vấn đề to lớn của nhân sinh như vấn đề Sự Siêu Việt, Vấn Ðề Hữu Thể, vấn đề Bản Ngã và vấn đề thân phận con người".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page