Ngày Ðối Thoại giữa người Công Giáo

và người Do Thái tại Italia

 

Ngày Ðối Thoại giữa người Công Giáo và người Do Thái tại Italia.

Roma (VIS 17/01/2012) - Năm 1990, Hội Ðồng Giám Mục Italia đã có sáng kiến thiết định ngày 17 tháng Giêng hằng năm, là Ngày Ðối Thoại giữa tín hữu công giáo và những người do thái, để gia tăng sự hiểu biết nhau mỗi ngày một hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Ðài Vatican, Rabbi Giuseppe Laras, cựu chủ tịch Hội Do Thái Italia, đã giải thích rằng mục tiêu của Ngày Ðối Thoại này là "đơn giản hoá và làm mạnh thêm công cuộc đối thoại kitô- dothái. Những người do thái và anh chị em công giáo gặp nhau để suy tư về những chủ đề hai bên có thể thảo luận với nhau, như việc mưu tìm hoà bình và sự thông cảm nhau, sau hai ngàn năm hiểu lầm và sau nhiều biến cố đau thương. Chúng ta càng đối thoại với nhau, thì nguy cơ rơi vào chủ nghĩa bài do thái càng giảm đi.

Chủ đề cho cuộc đối thoại năm 2012 này là: "Chớ giết người!" Rabbi Laras giải thích thêm như sau: "Giới răm cấm giết người là quan trọng cho mọi người bất luận nam hay nữ, và bất luận thuộc về tôn giáo nào. Ðiều quan trọng là tôn trọng sự sống con người với trọn vẹn đặc tính thánh thiện và duy nhất của nó. Ðây cũng là chủ đề quan trọng cho thời đại chúng ta, vì khắp nơi trên thế giới, sự sống con người thường bị khinh thị và bị xúc phạm".

Về phần mình, cha Gino Battaglia, giám đốc Văn Phòng Toàn Quốc về Ðại Kết và Ðối thoại liên tôn, đã nhận định rằng: "Truyền thống do thái phong phú, đã được khai triển dọc suốt nhiều ngàn năm đọc học Luật Môisen, mang đến sự đóng góp căn bản. Các điều răn luôn luôn có giá trị, không phải chỉ theo nghĩa đen của từ ngữ nói rằng giết người là tội ác. Tôi nghĩ đến cuộc tranh đấu hiện nay để bải bỏ án tử hình, nghĩ đến vấn đề bạo lực lan tràn, và vấn đề tôn trọng sự sống con người. Trong viễn tượng này, công cuộc đối thoại giữa người công giáo và những anh chị em do thái mặc lấy hình thức cụ thể trong những dấn thân phục vụ xã hội và thế giới".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page