Ðức Hồng y Chủ tịch

Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô

phát biểu về hiện trạng đại kết

 

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô phát biểu về hiện trạng đại kết.

Roma (Apic 17/01/2012) - Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin của Hội Ðồng Giám Mục Italia, -- gọi tắt là SIR - hôm ngày 16 tháng Giêng năm 2012, Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô, đã xác nhận rằng Ủy Ban Quốc Tế giữa Giáo Hôi công giáo và Giáo Hội Chính Thống đang tiến đến điểm khó khăn nhất trên con đường tiến về hiệp nhất. Có thể sẽ không có tiến bộ thêm nữa, trừ khi một Công Ðồng Liên Chính Thống Giáo được triệu tập. Tuy nhiên, Ðức Hồng y Koch bày tỏ vui mừng vì những tương quan tốt đẹp với Giáo Hội Ðông Phương tại Toà Constantinopoli, và những tương quan với Toà Giáo Chủ Chính Thống Mascova được cải thiện. Nhưng đồng thời, ÐHY cũng bày tỏ những quan tâm như sau: "Thành thật mà nói, trong những gì liên quan đến Ủy Ban Quốc Tế Hỗn Hợp giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống, chúng tôi nhìn nhận là đang ở vào điểm khó khăn nhất của cuộc hành trình. Chúng tôi tưởng là đã vượt qua được sau lần gặp gỡ tại Ravenna vào năm 2007. Nhưng những anh chị em chính thống không muốn tiếp tục nữa.

Trong phiên họp khoáng đại tại Viêna, Áo Quốc, vào năm 2010, Ủy Ban Quốc Tế này đã không đạt được sự đồng ý về việc phát hành một tài liệu chung, liên quan đến vai trò của Ðức Giáo Hoàng trong sự hiệp thông giáo hội trong suốt ngàn năm thứ nhất. Theo nhận xét của Ðức Hồng y Koch, những nguyên nhân gây nên tình trạng "giậm chân tại chỗ" này có thể là các giáo hội chính thống đang phải đối diện với thách thức khai mở một Công Ðồng Liên Chính Thống Giáo, "một bước quan trọng cho tương lai toàn phong trào đại kết".

Theo nguồn tin từ hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ Apic, thì Công Ðồng Liên Chính Thống Giáo này đã được chuẩn bị từ 35 năm qua, và trong năm 2012 này sẽ được triệu tập, quy tụ những đại diện cho 220 triệu tín hữu kitô, do từ biến cố ly khai vào năm 1054. Sáng kiến muốn triệu tập Công Ðồng Liên Chính Thống Giáo này thuộc về Ðức Athênagoras, giáo chủ Constantinopoli; ngài đã biểu lộ ý tưởng này ngay từ năm 1966.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page