Giáo hội bắt đầu Tuần Lễ

cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo

 

Giáo hội bắt đầu Tuần Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo.

Vatican (VIS 17/01/2012) - Ðược biết, Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo này được Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội (WCC), cơ quan quy tụ 349 giáo hội kitô, hoặc Cộng Ðồng Giáo Hội Kitô, trên khắp thế giới, cổ võ, với mục đích để tìm về hiệp nhất, làm chứng chung và phục vụ Chúa Kitô. Giáo Hội Công Giáo tham dự vào sáng kiến đại kết cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô này, nhưng không phải là thành viên của Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội Kitô.

Chủ đề đã được chọn cho tuần lễ cầu nguyện này là: "Tất cả chúng ta được biến đổi nhờ chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô phuc sinh", trích từ thư thứ nhất Côrintô của thánh Phaolô.

Chủ đề trước hết được Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội Kitô đề chọn và soạn thảo các bài suy niệm. Nhưng sau đó cùng được các Giáo Hội Chính Thống, Công Giáo, cộng tác biên tập thành bản văn chính thức cuối cùng, để phổ biến cho tất cả các giáo hội hay cộng đồng giáo hội, trên khắp thế giới.

Cơ quan cộng tác từ phía Giáo Hội Công Giáo là Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô, do Ðức Hồng y Kurt Koch làm chủ tịch.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page