Giám đốc Nhà Băng Vatican

nhận định về một trật tự mới đang xuất hiện

 

Giám đốc Nhà Băng Vatican, nhận định về một trật tự mới đang xuất hiện.

Roma (Apic 16/01/2012) - Phát biểu trong một chương trình phát thanh trên đài Vatican hôm 16 tháng Giêng năm 2012, về chủ đề cuộc khủng hoảng nợ nần của 9 quốc gia trong khối Liên Hiệp Âu Châu, ông Ettore Gotti Tedeschi, giám đốc Nhà Băng Vatican nhận định rằng trong vòng 25 năm qua hệ thống kinh tế âu châu đã chia thế giới ra làm hai, vừa thiết lập thế giới tiêu thụ ở Tây Phương, vừa di chuyển việc sản xuất các hàng hoá sang phần thế giới khác.

Ông cho biết cụ thể thêm rằng: "Từ 60 đến 70% tổng số hàng hoá tiêu dùng từ nay đang được sản xuất rẻ tiền tại những vùng địa lý có mức sống thấp. Vậy nếu chúng ta muốn giữ lại việc làm cho giới lao động, thì chúng ta phải làm sao để được hiện diện trong thế giới sản xuất hàng hoá, và như thế phục hồi tính cạnh tranh kinh tế. Chúng ta đang đối diện với một trật tự thế giới mới, trong đó quyền lực kinh tế đã được di chuyển từ Tây sang Ðông. Âu Châu, và kể cả Hoa Kỳ, đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của chuyển biến này. Âu Châu, trên bình diện chính trị thì chưa bị đánh ngã, nhưng Âu hâu đang gặp khó khăn to lớn trên bình diện kinh tế".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page