Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình của Giáo Phận Vinh

bày tỏ lập trường không chấp nhận việc

Công An Nhà Nước đã âm thầm bắt giữ

17 sinh viên công giáo và tin lành

 

Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình của Giáo Phận Vinh bày tỏ lập trường không chấp nhận việc Công An Nhà Nước đã âm thầm bắt giữ 17 sinh viên công giáo và tin lành, trong khoảng thời gian từ tháng 07 đến cuối năm 2011.

Việt Nam (Apic 13/01/2012) - Theo nguồn tin của hãng thông tấn "giáo hội tại Á Châu", được hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ Apic trích lại và phổ biến hôm 13 tháng Giêng năm 2012, thì lực lượng an ninh đã âm thầm bắt giữ 17 sinh viên công giáo và tin lành, thuộc hai giáo phận Vinh và Thanh Hoá, mà không có án lệnh của toà án.

Các cuộc bắt giữ đã được thực hiện cách bất hợp pháp tại các địa điểm Nghệ An, Ðà Nẵng và Thành phố Sàigòn, trong các ngày 30 tháng 07, mùng 03 tháng 08, mùng 05 tháng 08, mùng 07 tháng 08, ngày 16 tháng 08, ngày 27 tháng 08, ngày 05 tháng 09, ngày 19 tháng 09, ngày 24 tháng 12, và ngày 29 tháng 12, tất cả đều nằm trong năm 2011.

Ðây là những vụ bắt giữ bất hợp pháp. Hiến Pháp Việt Nam năm 1992, và sau đó được sửa đổi vào năm 2001, nơi điều khoảng 71, xác định rõ ràng rằng: "Không ai có thể bị bắt mà không có quyết định của Toà Án hoặc quyết định hay sự chấp thuận của ủy ban nhân dân, ngoại trừ trường hợp quả tang phạm pháp."

Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình của Giáo Phận Vinh đã lên tiếng cho rằng những vụ bắt giữ nói trên là bất hợp pháp. Ủy Ban không bàn đến việc những sinh viên trên có phạm pháp hay không, vì đây là việc thuộc quyền phán xét của Toà Án; nhưng nhận định rằng việc lực lượng công an âm thầm bắt giữ người như thế là bất hợp pháp, không phù hợp với một nhà nước pháp trị.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page