Ðức Hồng y Joseph Zen Ze Kiun

cựu giám mục Hồng Kong

mừng sinh nhật thứ 80

 

Ðức Hồng y Joseph Zen Ze Kiun, cựu giám mục Hồng Kong, mừng sinh nhật thứ 80.

Hồng Kông (Apic 12/01/2012) - Ngày 13 tháng giêng năm 2012, Ðức Hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Giuse Trần Nhật Quân) mừng sinh nhật lần thứ 80 của mình. Ngài sinh ngày 13 tháng giêng năm 1932, tại Yang King Pang, thuộc giáo phận Shanghai, Trung Quốc. Ngài thuộc dòng Don Bosco, đã theo học triết va thần học tại Torino, miền Bắc Italia, và tại Roma. Trở về lại Hồng Kong, ngài được chọn làm Bề Trên Giám Tỉnh trong vòng 06 năm; từ năm 1989 đến năm 1996, ngài là giáo sư dạy Triết và Thần Học Bí Tích tại nhiều chủng viện của các giáo phận ở Trung Quốc, trong đó có chủng viện Sheshan, gần Shanghai.

Ngày 13 tháng 09 năm 1996, Ðức Gioan Phaolo II đã chọn ngài làm giám mục phó giáo phận Hồng Kông cho đến năm 2002, năm ngài kế nhiệm Ðức Cố Hồng y Gioan Wu, trong tư cách giám mục chính toà Hồng Kông. Là người biện hộ cho sự tự do tôn giáo tại Trung Quốc, và bị cấm vào Trung Quốc từ năm 2004. Ngày 24 tháng 03 năm 2006, ngài được Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI phong tước hồng y, trong công nghị đầu tiên của triều giáo hoàng Bênêđitô XVI.

Ðức Cha John Tong Hon, người kế nhiệm Ðức Hồng y Joseph Zen trong chức vụ Giám Mục Hồng Kông, vừa được Ðức Thánh cha công bố sẽ lãnh tước Hồng y trong công nghị sẽ diễn ra ngày 18 tháng 2 năm 2012. Như vậy, tính đến lúc đó, hồng y đoàn sẽ gồm có 214 vị, trong số này có 125 vị dưới 80 tuổi còn quyền vào Mật Viện, khi cần, để bầu tân giáo hoàng. Hiện tại, Hồng y Ðoàn chỉ còn 192 vị, trong số này còn 107 vị dưới 80 tuổi.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page