Cộng đồng Giáo Phận Vĩnh Long

xôn xao vì dự án trên phần đất

trưng dụng của Giáo Hội Công Giáo

 

Cộng đồng Công giáo Giáo Phận Vĩnh Long xôn xao vì dự án của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long trên phần đất trưng dụng của Giáo Hội Công Giáo.

Vĩnh Long, Việt Nam (GP Vinh long 17/01/2012) - Trang điện tử của Tỉnh Vĩnh Long phổ biến ngày 21 tháng 12 năm 2011, đã đăng thông báo cho biết về việc đầu tư 60 tỉ đồng Việt Nam để xây dựng và nâng cấp Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên trên phần đất trưng dụng của Giáo Hội Công Giáo.

Sau biến cố 1975, Cộng đồng Công Giáo Giáo Phận Vĩnh Long đã chịu nhiều thiệt thòi mất mát. Nhiều cơ sở thờ phượng, giáo dục và từ thiện xã hội bị nhà nước giải phóng trưng dụng. Riêng trong thị xã Vĩnh Long, Giáo Phận Vĩnh Long đã bị thiệt mất Nhà Thờ Chính Toà cũ, Trường Nguyễn Trường Tộ, Tu Viện Dòng Thánh Phaolô và Cô Nhi Viện do dòng Thánh Phaolô phụ trách, Thánh Giá Học Viện nằm ở đường Khưu Văn Ba cũ mà nay là đường Phạm Thái Bường, Ðất Thánh cũ, nơi an nghỉ của ông bà tổ tiên, nay đã trở thành điểm hẹn trai gái vui chơi, và 100 căn phố nằm dọc theo đường Nguyễn Huệ.

Trong số sáu (06) địa điểm kể trên, thì chỉ có một địa điểm được dùng cho mục tiêu giáo dục học đường, là Trường Trung Học Vĩnh Long, đường Phạm Thái Bường. Ba địa điểm biến thành quảng trường và công viên thành phố. Và hai địa điểm được sử dụng cho lợi ích của cá nhân nhiều hơn là công ích xã hội.

Thêm vào con số sáu (06) địa điểm vừa nói trên, Giáo Hội Công Giáo tại Giáo Phận Vĩnh Long đã bị ăn chận mất hai cơ sở đào tạo những con người tốt cho xã hội; đó là Trung Tâm Phaolô VI, nằm cách thành phố Vĩnh Long 3 cây số, chuyên huấn luyện những người trẻ có niềm tin tôn giáo sống đạo và phục vụ đồng bào nông thôn. Và cơ sở huấn luyện quan trọng thứ hai bị mất là Ðại Chủng Viện Vĩnh Long, mà Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long đã trưng dụng làm Trung Tâm Thanh Thiếu Niên, và trong tương lai muốn phát triển thêm với 60 tỉ đồng Việt Nam.

Giáo Phận Vĩnh Long hằng năm xin Chính Quyền trao lại quyền xử dụng những mãnh đất đã bị trưng dụng từ năm 1975, nhất là cơ sở căn bản được biết đến với danh gọi là Ðại Chủng Viện Vĩnh Long, nơi đào tạo những con người tốt hy sinh phục vụ xã hội, đồng bào và đạo đức tôn giáo. Trong hoàn cảnh văn minh mới của Ðất Nước, chắc chắn một chính quyền lo cho dân thì hiểu rõ hơn ai hết nhu cầu xây dựng đạo đức, nhất là đạo đức tôn giáo, là một trong những nhu cầu quan trọng hàng đầu, để đóng góp vào việc xây dựng xã hội công dân có văn hoá tốt và văn minh.

Thực tế đang chứng minh Giáo Hội Công Giáo tại Giáo Phận Vĩnh Long đã và đang đóng góp cho việc phát triển xã hội trên phương diện đạo đức. Nhiều người công giáo thắc mắc: tại sao Chính Quyền Ðịa Phương không hỗ trợ cho sự đóng góp này, mà còn lấn chiếm các cơ sở của giáo phận? 60 tỉ đồng Việt Nam, từ tiền thuế của dân, -- trong đó chắc chắn có phần của những người dân công giáo, -- đem đầu tư vào việc phát triển "trung tâm giải trí hơn là đào tạo đạo đức"; -- thử hỏi đây có phải là việc đáng làm hay không, nhất là trên phần đất đã có truyền thống dành cho việc đào tạo tôn giáo, là Ðại Chủng Viện Vĩnh Long, nằm sát bên Nhà Thờ Chánh Toà, một cơ sở tôn giáo được chính thức nhìn nhận?

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page