Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha

sẽ mang lại hy vọng lớn lao cho đất nước Cuba

 

Ðức Hồng y Jaime Ortega tin tưởng rằng chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha sẽ mang lại hy vọng lớn lao cho đất nước Cuba.

Havana, Cuba (Ewtnnews/Catholic 10/01/2012) - Phát biểu trên Ðài Vatican hôm mùng 09 tháng giêng năm 2012, Ðức Hồng y Jaime Ortega, Tổng Giám mục Havana, đã nói rằng chuyến viếng thăm đất nước Cuba của Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI vào cuối tháng 3 năm 2012 sẽ mang lại nhiều kỳ vọng cho đất nước này. Ngài nói rằng: "Thật là một điều vui mừng vì sự kiện này. Ðối với chúng tôi, thật lớn lao và kinh ngạc khi Ðức Thánh cha chọn quốc gia của chúng tôi cùng với Mexico để đến thăm Châu Mỹ Latinh".

Ðức Hồng y Tổng Giám mục Havana cũng cho biết rằng ngài đã ngỏ lời mời Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI khi Ðức Hồng y Bertone viếng thăm Cuba, cùng lúc với dịp ông Raul Castro được chỉ định làm tân chủ tịch của đất nước.

Nhớ lại chuyến viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolo II đến đất nước Cuba năm 1998, Ðức Hồng y Ortega chia sẻ rằng "quả thực, Ðức cố Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã để lại dấu ấn trên đất nước Cuba của chúng tôi".

Theo dự kiến, Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI sẽ đến Santiago, Cuba, vào ngày 26 tháng 3 năm 2012 sau khi viếng thăm quốc gia Mehico 3 ngày trước đó. Trong những ngày viếng thăm Cuba, Ðức Thánh cha Bênêđíctô sẽ viếng thăm đền thờ Ðức Bà Bác Ái (Our Lady of Charity) ở El Cobre, và có cuộc hội kiến với chủ tịch Raul Castro cũng như với các Giám mục Cuba. Ngài cũng sẽ cử hành hai thánh lễ ngoài trời, một ở quảng trường Antonio Macedo Revolution và một nơi khác là quảng trường Revolution ở Havana.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page