Vị sáng lập

phong trào hướng đạo công giáo Pháp

sắp được phong chân phước

 

Vị sáng lập phong trào hướng đạo công giáo Pháp, linh mục Jacques Sevin (1882-1951) sắp được phong chân phước.

Roma (Apic 10/01/2012) - Linh Mục Jacques Sevin, tu sĩ dòng tên người pháp, đã góp phần vào việc thành lập phong trào hướng đạo công giáo Pháp, vào năm 1920. Các giám mục và hồng y thành viên ban Cố Vấn của Bộ Phong Thánh, đã họp nhau tại Roma, hôm ngày 10 tháng Giêng năm 2012, đã đồng ý nhận ngài lên bậc "đáng kính", nhưng còn cần chờ quyết định chấp nhập cuối cùng của Ðức Thánh cha. Sau đó, để được phong bậc á thánh thì cần có một phép lạ do lời bầu cử của người tôi tớ này nữa. Ðược biết, việc làm án phong chân phước và hiện thánh cho cha Jacques Sevin, đã được bắt đầu từ năm 1990.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng: Ngài Robert Baden-Powell, lúc đó còn là một vị tướng trong quân đội hoàng gia Anh, đã tập họp huấn luyện nhóm khoảng 20 thiếu niên nam, tiền thân của phong trào hướng đạo, vào tháng 08 năm 1907. Linh mục dòng Tên Jacques Sevin đã gặp ngài Robert Baden-Powell lần đầu tiên năm 1913.Và vào năm 1918, cha đã thành lập trong âm thầm nhóm hướng đạo Công giáo đầu tiên bên Bỉ quốc. Sau đó, trở về đất Pháp, cha đã cộng tác với những vị khác nữa, để thành lập phong trào hướng đạo công giáo pháp, vào năm 1920, liên kết với phong trào hướng đạo công giáo quốc tế, đã được thành lập trước đó, vào năm 1911.

Phong trào hướng đạo hiện có 28 triệu thành viên, hiện diện trong 150 quốc gia trên thế giới, với mục đích nhắm tới là huấn luyện thân thể, luân lý, thực tế và công dân cho thanh thiếu niên.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page