Các tài liệu mật của các giáo hoàng

sẽ được triển lãm tại

Viện Bảo tàng Capitol, Roma

 

Lần đầu tiên các tài liệu mật của các giáo hoàng sẽ được triển lãm tại Viện Bảo tàng Capitol, Roma.

Vatican (WHÐ 12/01/2012; Anita Bourdin, Zenit, 10/01/2012) - Trong ấn bản tiếng Ý đề ngày 11 tháng 1 năm 2012, Nhật báo Người Quan Sát Roma cho biết lần đầu tiên các tài liệu mật của các giáo hoàng sẽ được triển lãm tại Viện Bảo tàng Capitol, Roma, từ ngày 01 tháng Ba đến ngày 09 tháng Chín năm 2012. Triển lãm cho phép xem xét hàng trăm tài liệu viết trên da, các bản ghi chép, bản thảo, bản gốc có giá trị từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XX, vẫn được lưu trữ tại Văn khố mật của Vatican.

Triển lãm mang tên: "Lux in arcana - Ánh sáng trong bí ẩn: vén màn tài liệu mật Vatican". Các tài liệu trưng bày còn có các trợ giúp đa phương tiện kèm theo.

Trong số các tài liệu này, Báo Quan Sát Viên Roma đặc biệt đề cập đến một lá thư của Nghị viện Anh gửi Ðức giáo hoàng Clêmentê VII về vụ án hôn nhân của vua Henry VIII, hồ sơ vụ án Galileo, một lá thư viết trên vỏ cây của thổ dân da đỏ gửi Ðức giáo hoàng Leo XIII, cũng như các tài liệu được lựa chọn trong số các tài liệu liên quan đến chiến tranh thế giới thứ hai chưa được biết đến. Ngoài ra, còn có Trọng sắc ra vạ tuyệt thông Luther, Trọng sắc tuyên bố tín điều Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trọng sắc của Ðức giáo hoàng Alexanđê VI về việc khám phá Tân thế giới và lá thư của Marie Stuart gửi Ðức giáo hoàng Sixtô V. (Anita Bourdin, Zenit, 10-01-2012).

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page