Hơn 5 triệu du khách

đã vào thăm Bảo Tàng Viện Vatican

trong năm 2011

 

Hơn 5 triệu du khách đã vào thăm Bảo Tàng Viện Vatican trong năm 2011.

Roma (Apic 11/01/2012) - Trong một một bài báo đăng trong "Nhật Báo Quan Sát Viên Roma", số phát hành ngày 11 tháng Giêng năm 2012, ông Antonio Paolucci, giám đốc bảo tàng viện Vatican, đã cho biết tổng số các du khách đến thăm trong năm 2011 là 5,078,004 người, một con số vượt xa số du khách đến thăm bảo tàng viện nổi tiếng của Italia, tại thành phố Firenzê, được biết vào khoảng 1,500,000 (một triệu rưỡi) mỗi năm. Trong toàn Âu Châu, Bảo Tàng Viện Vatican có thể được xếp vào hàng ngang với các bảo tàng viện quốc gia khác, như Bảo Tàng Viện Le Louvre, ở thủ đô Paris, Bảo Tàng Viện Prodo ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, Bảo Tàng Viện Anh ở thủ đô Anh Quốc, Bảo Tàng Viện Hermitage ở thành phố Saint-Peterbourg bên Nga.

Cũng theo ông Giám Ðốc Bảo Tàng Viện Vatican, Antonio Paolucci, nhận định rằng việc bảo đảm cho hơn 05 triệu du khách đến viếng thăm mỗi năm, là một thách thức to lớn vừa để bảo vệ gia sản, vừa để phục vụ nhu cầu tìm hiểu học hỏi của du khách. Làm sao để du khách có thể tham khảo được các bộ sưu tầm cổ xưa? Những tiến bộ trong ngành "kỹ thuật số" là một trợ lực hữu hiệu cho việc tìm kiếm tài liệu.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page