Báo Quan Sát viên Roma nói rằng

những hiện tượng di cư đó đây trên thế giới

là những dịp tốt cho công cuộc rao giảng tin mừng

 

Báo Quan Sát viên Roma nói rằng những hiện tượng di cư đó đây trên thế giới là những dịp tốt cho công cuộc rao giảng tin mừng.

Roma (Apic 09/01/2012) - Trong một bài xã luận đăng trên báo "Quan Sát Viên Roma", số phát hành ngày 09 tháng Giêng năm 2012, Ðức Tổng Giám mục Antonio Maria Vegliò, vị vừa được Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI công bố sẽ phong tước hồng y trong Công nghị ngày 18 tháng 02 năm 2012, đồng thời là đương kim chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về mục vụ di dân và du lịch, đã nhắc lại tầm quan trọng mà Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI dành cho vai trò của các nhà báo trong việc "phổ biến nền văn hoá của tình liên đới". Ðức cha Chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về mục vụ di dân và du lịch đã giải thích tiếp rằng: "Sự đóng góp của các ký giả là cần thiết để làm cho xã hội trở nên nhạy cảm với những hoàn cảnh mới và với thực trạng xúc phạm những quyền lợi của người tị nạn'.

Theo vị Tổng Giám mục này, những hiện tượng di dân "mở ra những con đường đặc biệt cho công việc rao giảng phúc âm, bởi vì những hiện tượng này cống hiến cho các cộng đoàn kitô cơ hội làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô."

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page