Hiện tình về tổng số tín hữu Kitô

tại đất nước Israel

 

Hiện tình về tổng số tín hữu Kitô tại đất nước Israel.

Giêrusalem (Apic 05/01/2012) - Theo con số thống kê của Bộ Ngoại giao, tổng số người kitô trong đất nước Israel hiện là 154,000 người, chiếm khoảng 2% dân số toàn quốc.

Trong tổng số 154,000 tín hữu kitô này, 80.4% là những người kitô gốc Árập, phần còn lại là những người kitô nhập cư vào Israel, hoặc từ hải ngoại trở về Israel sau khi Liên Xô bị tan rã.

Thành phố có đông người kitô nhất là Nazareth với 22,000 người, kế đến là thành phố Haifa có 13,800 người, Giêrusalem có 11,600 người và Shfaram có 9,300 người.

Tỉ lệ người trẻ, trong độ tuổi dưới 17 tuổi nơi gia đình kitô là 2.2%, trong gia đình do thái là 2.3%, nhưng cao nhất là trong gia đình hồi giáo với tỉ lệ lên đến 3.1%.

Như vậy, xét trên bình diện gia tăng dân số, thì cộng đoàn kitô chỉ tăng theo chỉ số 0.9%; cộng đoàn do thái tăng 1.7%; và cao nhất là cộng đoàn hồi giáo tăng với chỉ số là 2.7%.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page