Ông Jerzy Kluger, người bạn do thái

của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

qua đời hôm 31 tháng 12 năm 2011 tại Roma

 

Ông Jerzy Kluger, người bạn do thái của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, qua đời hôm 31 tháng 12 năm 2011 tại Roma.

Roma (Apic 03/01/2012) - Ông Jerzy Kluger (Jurek) và Karol Wojtyla (Lolek)-sau này là giáo hoàng Gioan Phaolô II-là hai bạn thân với nhau từ thời tuổi trẻ, lúc còn đi học tiểu học tại Wadovice, nơi sinh trưởng của Ðức Gioan Phaolo II. Tình bạn này đã có ảnh hưởng tích trên những tương quan của Ðức cố Gioan Phaolo II với những người do thái.

Thế Chiến thứ II đã làm cho hai người bạn thân này lạc mất nhau. Mãi đến năm 1965, hai người mới gặp lại tại Roma, thời Công Ðồng Vaticanô II. Lúc đó, Ðức Gioan Phaolo II tham dự Công Ðồng với tư cách giám mục phụ tá, rồi sau đó là Tổng Giám Mục Cracovia; và ông Jerzy Kluger làm việc cho một hãng xuất nhập cảng.

Việc bầu chọn Ðức Hồng y Karol Wojtyla lên ngai toà Phêrô tại Roma vào năm 1978 đã giúp cho những gặp gỡ giữa hai người bạn dễ dàng hơn. Ông Jerzy Kluger đã có mặt tại Hội Ðường Do Thái ở Roma, khi Ðức cố Gioan Phaolo II đến thăm và đọc bài diễn văn lịch sử, ngày 13 tháng 04 năm 1986. Trong bài diễn văn này, Ðức Gioan Phaolo II đã gọi những người do thái là "những người anh cả" của những người kitô, xét vì mối quan hệ giũa do thái giáo và kitô giáo. Năm 1989, ông Jerzy Kluger hiện diện bên cạnh Ðức Gioan Phaolo II tại Wadovice, BaLan, để khánh thành việc đặt Bia Tưởng Niệm việc quân đội Ðức Quốc Xã phá huỷ Hội Ðường Do Thái tại đây. Năm 2000, ông Jerzy Kluger cũng hiện diện với Ðức Gioan Phaolo II tại Giêrusalem, tại Ðài Tưởng Niệm Việc Tàn Sát Người Do Thái Yad Vashem.

Ðược biết Ðức Gioan Phaolo II là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Hội Ðường Do Thái và cũng là vị giáo hoàng đầu tiên hành hương đến Trại Tập Trung và Tán Sát Người Do Thái ở Auschwits - Birkenau.

Ông Jerzy Kluger được an táng trong nghĩa trang Do Thái tại Roma, ngày 01 tháng Giêng năm 2012, hưởng thọ 90 tuổi.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page