Các Giáo Hội Kitô tại Thuỵ Sĩ

chọn đề tài "Biến Ðổi"

làm chủ đề chính cho tuần lễ

cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô năm 2012

 

Các Giáo Hội Kitô tại Thuỵ Sĩ chọn đề tài "Biến Ðổi" làm chủ đề chính cho tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô năm 2012.

Lausanne, Thụy Sĩ (Apic 04/01/2012) - Trong một thông báo ngày 04 tháng Giêng năm 2012, Cộng Ðồng những Giáo Hội Kitô trong vùng Vaud, Thuỵ Sĩ, đã công bố đề tài chung cho Tuần Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô, từ 18 đến 25 tháng giêng năm 2012, đó là sự "Biến Ðổi". Câu này được rút gọn từ khẩu hiệu dài hơn: "(Chúng ta) Ðược biến đổi nhờ chiến thắng của Chúa Kitô", dựa trên câu kinh thánh trích từ thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gởi cho giáo đoàn Côrintô, chương 15, câu 51 đến 58, như sau: "Tất cả chúng ta đều được biến đổi bởi vinh quang của Chúa Giêsu Kitô".

Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1935, theo sáng kiến của người tiên phong của phong trào đại kết, là linh mục công giáo Paul Couturier. Trước đó, tiền thân của tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô, là Tuần Lễ Cầu Nguyện của Liên Hiệp Tin Mừng, do các giáo hội kitô, thực hiện. Năm 2012, mạng lưới các Giáo Hội Kitô, thuộc những anh chị em Tin Lành, đã ủy thác cho Liên Hiệp Tin Mừng Thuỵ Sĩ chọn đề tài suy niệm cho tuần lễ cầu nguyện này. Và những anh chị em tin lành đề nghị đề tài "Sự Biến Ðổi" như vừa nói trên.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page