Ðức Hồng y José Saraiva Martins

mừng sinh nhật thứ 80

 

Ðức Hồng y José Saraiva Martins mừng sinh nhật thứ 80.

Roma (Apic 03/01/2012) - Theo nguồn tin từ hãng Thông tấn Công giáo Thụy Sĩ phát đi hôm mùng 03 tháng Giêng năm 2012, Ðức Hồng y José Saraiva Marins, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh từ năm 1998 đến năm 2008, mừng sinh nhật thứ 80 vào ngày 06 tháng giêng năm 2012.

Là tu sĩ của Dòng Clarêt, cha Saraiva Martins đã là Viện Trưởng Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Urbaniana, ba khoá từ năm 1977 đến 1983, và từ năm 1986 đến 1988, năm cha được Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục tổng thư ký bộ Giáo Dục Công Giáo. Mười năm sau (tức vào tháng 05 năm 1998,) Ðức Tổng Giám mục Saraiva Martins được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh. Chính ngài đã trực tiếp chuyên trách việc Ðức Thánh cha Gioan Phaolo II phong thánh cho hai trẻ Francisco và Jacintha Marto, ngày 13 tháng 05 năm 1999. Ngày 21 tháng 02 năm 2001, Ngài được phong tước Hồng y. Ngày 09 tháng 07 năm 2008, Ðức Hồng y Saraiva Martins nghỉ hưu, rời nhiệm vụ Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh, lúc đã ngoài 76 tuổi.

Trong thời gian hoạt động trí thức với tư cách là Giáo sư Ðại học, rồi Viện Trưởng Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Urbaniana, Ðức Hồng y Saraiva Martins đã soạn và xuất bản hơn 20 đầu sách và 250 bài báo.

Như vậy, sau ngày mùng 06 tháng Giêng năm 2012, Hồng y Ðoàn còn 108 vị dưới 80 tuổi, trong tổng số 192 vị.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page