Một thống kê cho biết

có hơn một triệu trẻ em

bị lạm dụng lao động tại Barzil

 

Một thống kê cho biết có hơn một triệu trẻ em bị lạm dụng lao động tại Barzil.

Sao Paolo, Brazil (Apic 02/01/2012) - Theo những con số mới nhất của Viện Ðịa Lý và Thống Kê Quốc Gia Brazile, do hãng tin Công giáo Thụy Sĩ Apic trích thuật, thì hiện có hơn 1 triệu trẻ em trong hạng tuổi từ 10 đến 14, bị lạm dụng lao động trong toàn quốc, mặc cho những biện pháp của chính phủ chống lại nạn khai thác lạm dụng trẻ vị thành niên.

Một nhật báo tại địa phương có tên là "Folha de Sao Paolo" vừa đưa ra con số cho biết rằng nhờ những biện pháp của chính phủ mà con số các trẻ nhỏ bị lạm dụng lao động có phần giảm thiểu trong hai năm qua, từ tỉ lệ 6.6% vào năm 2000, giảm xuống 6.2% vào năm 2010.

Ðặc biệt, trong vùng Amazone của Brazile, đã có tới 10% số trẻ vị thành niên phải lao động. Ðược biết, chính phủ Brazile vừa đặt ra mục tiêu giải quyết nạn lạm dụng lao động trẻ nhỏ này từ nay cho đến năm 2020. Ðể đạt mục tiêu này, họ cho biết họ cần canh tân biện pháp kiểm soát từ phía chính quyền khi biết lưu ý nhiều hơn nữa đến những trẻ nhỏ lao động trong công việc đồng áng hay giúp việc trong các gia đình, nhất là tại những vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, còn có khó khăn cần vượt qua trên bình diện văn hoá: đó là tại các miền nông thôn ở Brazile, người ta vẩn còn tâm thức chấp nhận việc lao động của các trẻ nhỏ.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page