Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha

nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2012

 

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2012.

Vatican (SD 3-1-2012) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 kêu gọi các tín hữu nêu cao giá trị của các bí tích chữa lành là bí tích Thống Hối hòa giải và bí tích xức dầu bệnh nhân.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Sứ điệp công bố hôm 3 tháng 1 năm 2012, nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 20 sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2012 với chủ đề "Hãy đứng lên và đi; đức tin của con đã cứu con!" (Lc 17,19).

Trong Sứ điệp, Ðức Thánh Cha cho biết năm nay (2012) cũng là dịp chuẩn bị gần cho việc cử hành trọng thể Ngày Thế giới các bệnh nhân vào năm tới, 11 tháng 2 năm 2013 tại Ðức. Ngài nhắc đến sự tích Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi và chỉ có 1 người được trở lại cảm tạ Chúa, như được trình thuật trong Phúc Âm theo thánh Luca (Lc 17,11-19). Trong dịp đó Chúa nói với người phong: "Hãy đứng lên và đi, đức tin của con đã cứu con!". Những điều này giúp ý thức tầm quan trọng của đức tin đối với những người đang chịu đau khổ và bệnh tật mà đến gần Chúa. Trong cuộc gặp gỡ Chúa, họ có thể thực sự cảm nghiệm rằng ai tin tưởng thì không bao giờ lẻ loi!.. Ai ở trong đau khổ và bệnh tật mà kêu cầu Chúa, thì chắc chắn tình yêu của Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi họ, và cả tình yêu của Giáo Hội sẽ không bao giờ thiếu, tình yêu này chính là sự kéo dài trong thời gian công trình cứu độ của Chúa".

Ðức Thánh Cha đề cao vai trò của bí tích Thống Hối nơi các bệnh nhân và những người đau khổ. Ngài viết: "Thời điểm mà bệnh nhân dễ bị cám dỗ rơi vào tình trạng nản chí và tuyệt vọng ấy có thể biến thành một thời điểm ân phúc, giúp họ trở về với chính mình, và như người con hoang đàng, nghĩ lại cuộc sống của mình, nhìn nhận những lỗi lầm và thiếu sót, nhớ nhung vòng tay ấp ủ của người Cha, và tái khám phá con đường về Nhà Cha".

Ðức Thánh Cha cảnh giác chống lại quan niệm coi bí tích xức dầu bệnh nhân chỉ là một bí tích "hạng nhỏ" so với các bí tích khác. Ngài viết "Sự quan tâm và chăm sóc mục vụ cho các bệnh nhân, một đàng là dấu chỉ sự dịu hiền của Thiên Chúa đối với người đang đau khổ, và đàng khác mang lại lợi điểm tinh thần cho cả các Linh Mục và toàn thể cộng đoàn Kitô, với ý thức rằng những gì được làm cho người bé nhỏ nhất, chính là làm cho Chúa Giêsu" (Xc Mt 25,40).

Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng "bí tích xức dầu bệnh nhân là những phương thế quí giá của ân thánh Chúa, giúp các bệnh nhân ngày càng trở nên đồng hình dạng với Mầu Nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Kitô".

Ðức Thánh Cha liên kết hai bí tích Thống Hối và xức dầu bệnh nhân với bí tích Thánh Thể, và ngài khích lệ các Linh Mục khi mang Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, hãy ý thức mình thực sự là những thừa tác viên của các bệnh nhân, là dấu chỉ và là phương tiện của lòng từ bi Chúa Kitô, phải được biểu lộ cho mọi người đang chịu đau khổ.

Sau cùng, Ðức Thánh Cha nhắc đến "Năm Ðức Tin" sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 và ngài gọi đây là dịp thuận tiện và quý giá để tái khám phá sức mạnh và vẻ đẹp của đức tin, để đào sâu nội dung đức tin cũng như để làm chứng đức tin trong đời sống thường nhật. Ngài viết: "Tôi muốn khuyến khích các bệnh nhân và những người đau khổ luôn tìm thấy một chiếc neo chắc chắn trong đức tin, được nuôi dưỡng bằng sự lắng nghe Lời Chúa, bằng kinh nguyện bản thân và các bí tích, trong khi tôi mời gọi các vị Mục Tử hãy luôn sẵn sàng cử hành đức tin cho các bệnh nhân. Theo gương Vị Mục Tử Nhân Lành và trong tư cách là những người dẫn dắt đoàn chiên đã được ủy thác, các linh mục hãy đầy vui mừng, ân cần đối với những người yếu đuối nhất, những người đơn sơ và tội nhân, biểu lộ cho họ lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa với những lời đầy hy vọng" (Xc S. Augustino, Lettera 95, 1: PL 33, 351-352). (SD 3-1-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page