Ðức Tổng Giám mục Anh giáo

lên tiếng cảnh báo những tâm tình

thù nghịch đối với giới trẻ

 

Ðức Tổng Giám mục Anh giáo lên tiếng cảnh báo những tâm tình thù nghịch đối với giới trẻ.

Anh quốc (Apic 01/01/2012) - Trong sứ điệp đầu năm mới 2012, Ðức cha Rowan Williams, Tổng Giám mục Giáo hội Anh giáo, người đứng đầu Liên Hiệp Giáo hội Anh giáo, đã lên tiếng cảnh báo về những tâm tình thù nghịch đối với giới trẻ.

Ngài cho biết những vụ lộn xộn vào mùa hè năm 2011 đã khơi dậy nơi nhiều người dân Anh những suy nghĩ nghi kỵ và thù nghịch đối với giới trẻ. Tuy nhiên, Ðức cha Williams nói rằng đó chỉ một thiểu số tham gia vào các hành động quậy phá, và mời gọi mỗi người lớn hãy tự vấn mình xem phải làm sao để tiếp cận với người trẻ như là một người bạn, chứ không phải là tìm cách lên án họ. Một dốc lòng tốt vào đầu năm mới có thể là cố gắng đáp lại những nhu cầu của người trẻ tại bất cứ nơi nào mình đang sống.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page