Thế giới cần hòa bình

hơn cần cơm bánh

 

Thế giới cần hòa bình hơn cần cơm bánh.

Vatican (Vat. 1/01/2012) - Thế giới cần hòa bình hơn cần cơm bánh. Giáo Hội có sứ mệnh đem Chúa Giêsu Kitô đến cho mọi người và giáo dục tín hữu sống trong hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và cảm thông với tất cả mọi người.

Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ cử hành trong Ðền Thờ Thánh Phêrô lúc 9.30 sáng Chúa Nhật hôm qua mùng 1 tháng Giêng năm 2012, lễ kính Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời cũng là Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45. Cùng đồng tế thánh lễ với Ðức Thánh Cha có 8 Hồng Y. Tham dự thánh lễ có hàng chục vị Tổng Giám Mục và Giám Mục, cũng như ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh và 10,000 tín hữu.

Giảng trong thánh lễ Ðức Thánh Cha nói: Trong ngày đầu năm, phụng vu làm vang vọng lên trong toàn Giáo Hội lời chúc lành cổ xưa của các tư tế như chúng ta vừa nghe: "Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Chúa làm cho gương mặt Ngài rạng ngời trên anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!" (Ds 6,24-26). Ðức Thánh Cha giải thích lới chúc lành Thiên Chúa đã ban cho dân qua trung gian ông Môshê,, Aharon và các tư tế con ông như sau:

Nó là một lời chúc gồm 3 yếu tố tràn đầy ánh sáng dãi tỏa ra từ danh Thiên Chúa là Chúa, và từ hình ảnh gương mặt của Người. Thật thế, để được chúc phúc, cần phải ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, nhận lấy Danh Người trên mình, và ở trong vùng ánh sáng phát xuất từ gương mặt của Người, trong không gian được soi sáng bởi cái nhìn của Người, cái nhìn trao ban ơn thánh và bình an.

Ðây đã là kinh nghiệm của các mục đồng tại Bếtlêhem: họ đã ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa và phước lành của Người, không phải trong một phòng của một dinh thự nguy nga bên cạnh một vì vua cao cả, nhưng trong một hang cho thú vật, trước "một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ" (Lc 2,16). Chính từ Trẻ Thơ đó tỏa ra một ánh sáng mới, chiếu soi trong đêm tối, như có thể thấy trong biết bao nhiêu bức tranh tả lại cảnh Chúa Kitô giáng sinh. Từ nay, phước lành đến từ chính Người: từ tên gọi Giêsu của Người, có nghĩa "Thiên Chúa cứu thoát", từ gương mặt nhân loại của Người, nơi Ðấng Toàn Năng, Chúa trời đất, đã muốn nhập thể, che dấu vinh quang của Người dưới tấm khăn của thịt xác, để vén mở cho chúng ta sự tốt lành tràn đầy của Người (x. Tt 3,4).

Tiếp tục bài giảng Ðức Thánh Cha khẳng định rằng người đầu tiên được hưởng phúc lành đó là Ðức Maria, trinh nữ vợ của ông Giuse, mà Thiên Chúa đã chọn trước ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc sống để là mẹ Người Con nhập thể của Ngài. Mẹ "được chúc phúc trong các phụ nữ". Toàn cuộc sống của Mẹ ở trong ánh sáng của Chúa, trong tia sáng hành động của danh và gương mặt của Thiên Chúa nhập thể nơi Ðức Giêsu, "qủa phúc lòng mẹ". Thánh sử Luca đã giới thiệu mẹ với chúng ta như người hoàn toàn chú ý giữ gìn và suy niệm trong lòng mọi sự liên quan tới Chúa Giêsu Con Mẹ (x. Lc 2,19.51). Mầu nhiệm chức làm mẹ thiên chúa của Mẹ mà chúng ta cử hành hôm nay, chứa đựng dư trào ơn thánh, mà mọị chức làm mẹ nhân loại đều đem theo, đến độ sự phong phú của cung lòng luôn luôn được gắn liền với phước lành của Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa là người đầu tiên được phúc lành và là Ðấng đem phước lành; là người phụ nữ đã tiếp đón Ðức Giêsu trong mình và cho Người sinh ra cho gia đình nhân loại. Ðức Thánh Cha định nghĩa Mẹ Maria như sau:

Ðức Maria là mẹ và là mẫu gương của Giáo Hội, đón nhận trong đức tin Ngôi Lời Thiên Chúa, và tự hiến cho Thiên Chúa như "thửa đất tốt", trong đó Thiên Chúa có thể tiếp tục thành toàn mầu nhiệm cứu độ của Người. Giáo Hội cũng tham dự vào mầu nhiệm của chức làm mẹ thiên chúa, qua việc rao giảng, gieo vãi trong thế giới hạt giống Tin Mừng, và qua các Bí Tích thông truyền cho con người ơn thánh và sự sống thiên linh. Ðặc biệt trong Bí Tích Rửa Tội, Giáo Hội sống chức làm mẹ ấy, khi sinh ra các con cái của Thiện Chúa từ nước và Thánh Thần, là Ðấng kêu lên nơi mọi tín hữu "Abba" Cha ơi!" (Gl 4,6).. Như Mẹ Maria Giáo Hội là trung gian phúc lành Thiên Chúa ban cho thế giới: Giáo Hội nhận phước lành, khi tiếp đón Ðức Giêsu và thông truyền phước lành, khi đem Ðức Giêsu đến cho thế giới. Chính Người là sự thương xót và hòa bình, mà thế giới không thể tự trao ban cho mình, nhưng cần nó hơn cần cơm bánh.

Tiếp tục bài giảng Ðức Thánh Cha nói: trong nghĩa tràn đầy và cao cả nhất của nó, hòa bình là tuyệt định và là tổng kết của tất cả mọi phúc lành. Vì thế khi bạn bè bạn gặp nhau, người ta chào nhau bằng lời chúc bình an. Cũng thế, trong ngày đầu năm Giáo Hội đặc biệt khẩn nài thiện ích cao cả ấy bằng cách chỉ Chúa Giêsu cho tất cả mọi người, như Mẹ Maria đã làm, bời vì "Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta" như thánh Phaolô đã nói (Ep 2,14), đồng thời là "đường" qua đó con người và các dân tộc có thể đạt tới hòa bình, mà mọi người đều ngưỡng vọng. Tòa Thánh cùng với Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, cũng như mọi phong trào, hội đoàn, toàn thể Giáo Hội và mọi người thiện chí, đặc biệt là những ngời giáo dục giới trẻ, tất cả đều muốn canh tân dấn thân thăng tiến hòa bình trên thế giới.

Ðề cập tới đề tài của Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45 là "giáo dục người trẻ sống công lý và hòa bình", Ðức Thánh Cha khẳng định rằng đó là bổn phận của mọi thế hệ và của toàn gia đình nhân loại. Ngài nói: Ðối với cộng đoàn giáo hội, giáo dục hòa bình thuộc sứ mệnh đã nhận lãnh từ Chúa Kitô, và là phần của việc loan báo Tin Mừng , vì Tin Mừng của Chúa Kitô cũng là Tin Mừng công lý và hòa bình...

Ðứng trước các bóng tối ngày nay che mờ chân trời của thế giới, lãnh trách nhiệm giáo dục cho người trẻ hiểu biết sự thật, các giá trị nền tảng của cuộc sống, các nhân đức trí thức, thần học và luân lý, có nghĩa là nhìn tương lai với niềm hy vọng. Dấn thân cho một nền giáo dục toàn diện cũng bao gồm viêc giáo dục sống công lý và hòa bình... Ngày nay người trẻ cần học biết giá trị và phương pháp chung sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và cảm thông với nhau. Tự bản chất, người trẻ rộng mở cho các thái độ ấy, nhưng chính thực tại xã hội, trong đó họ lớn lên, có thể đưa họ tới chỗ suy nghĩ và hành động ngược lại, cho tới chỗ bất khoan nhượng và bạo lực. Chỉ có một nền giáo dục lương tâm vững chắc mới che chở họ khỏi các nguy cơ này, và khiến cho họ có khả năng chống trả, luôn luôn và chỉ dựa trên sự thật và sự thiện. Nến giáo dục ấy phải bắt đầu từ gia đình, và phát triển tại học đường và các kinh nghiệm đào tạo khác, đặc biệt trong các cộng đồng tôn giáo. Ðây là việc giúp trẻ em và người trẻ phát triển một nhân cách, biết kết hiệp ý thức về công lý với sự tôn trọng tha nhân và khả năng đương đầu với các xung khắc, với sức mạnh mội tâm làm chứng cho sự thiên cho dù có phải hy sinh, với sự tha thứ và hòa giải.

Phần lời nguyện giáo dân cầu đã được đọc trong các thứ tiếng: Bồ Ðào Nha, Ðức, Ba Lan, Pháp, và A rập và cầu cho Giáo Hội, Ðức giáo Hoàng, gia đình, công lý hòa bình, và bình đẳng giữa con người với nhau khắp nơi trên thế giới. Hàng chục lịnh mục đã giúp Ðức Thánh Cha cho tín hữu rước Mình Thánh Chúa.

Tiếp đó lúc 12 giờ trưa, Ðức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh Truyền Tin với 70,000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô. Ða số họ thuộc các giáo xứ Roma tham dự cuộc tuần hành cho hòa bình, do cộng đồng thánh Egidio tổ chức hằng năm vào ngày mùng 1 tháng giêng. Họ đem theo nhiều biểu ngữ kêu gọi hòa bình và các bảng viết tên các nước còn đang có chiến tranh tại Phi chậu, Á châu, vùng Trung Ðông, và châu Mỹ Latinh.

Trong bài huấn dụ Ðức Thánh Cha nói: chúng ta bắt đầu năm 2012 bằng cách hướng cái nhìn về Gương Mặt của Thiên Chúa, là Ðấng đã tự mặc khải nơi Hài Nhi Bếtlehem, và về Mẹ Maria, là người đã đón nhận chương trình của Thiên Chúa với sự phó thác khiêm hạ. Nhắc tới Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết cung cấp cho người trẻ một nền giáo dục toàn vẹn, bao gồm cả chiều kích luân lý và tinh thần, đặc biệt là công lý và hòa bình. Cần chú ý đến các nguyện vọng của người trẻ ước mong được giáo dục sâu rộng, để có thể đương đầu với thực tại, với khó khăn thành lập gia đình, có công ăn việc làm ổn định, có khả năng góp phần vào thế giới chính trị, văn hóa, kinh tế, và xậy dựng một xã hội nhân bản và liên đới hơn. Ðức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi như sau:

Tôi mời gọi mọi người nhẫn nại và kiên trì tìm kiếm công lý và hòa bình, vun trồng việc yêu thích những gì là đúng đắn và chân thật. Hòa bình không bao giớ là một thiện ích đã đạt được một cách tràn đầy, nhưng là một đích điểm mà tất cả đều phải ưởc mong và hoạt động cho đích điểm đó. Chúng ta hãy cầu nguyện để cho ngưỡng vọng sâu xa này được thể hiện bằng các cử chỉ cụ thể hòa giải, công lý và hòa bình. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện để giới hữu trách các quốc gia canh tân sự sẵn sàng và dấn thân tiếp đón và tạo thuận tiện cho ước vọng không thể hủy bỏ được này của nhân loại. Rồi Ðức Thánh Cha đã cất kinh Truyền Tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.

Sau kinh Truyền Tin, Ðức Thánh Cha đã chào tín hữu bàng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài chúc tất cả một năm mới khang an, thịnh vượng và thánh đức. Ðức Thánh Cha cũng đặc biệt cám ơn nhiều sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình và suy tư về đề tài của sứ điệp Ngày Hóa Bình Thế Giới năm nay. Ngài đặc biệt cám ơn cuộc tuần hành cho hòa bình, do cộng đoàn thánh Egidio tổ chức tại Roma và nhiều thành phố khác trên thế giới. Ngài cũng cám ơn giới trẻ Hiệp hội Don Orione và các gia đình thuộc Phong trào Tình yêu gia đình đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình đêm giao thừa tại quảng trường thánh Phêrô.

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page