Nga nghênh đón

dây thắt lưng của Ðức Mẹ

 

Nga nghênh đón dây thắt lưng của Ðức Mẹ.

Mascova [Zenit 28/10/2011] - Lần đầu tiên, dây thắt lưng của Ðức Mẹ sẽ lần lượt được nghênh đón tại 12 thành phố của liên bang Nga.

Dây thắt lưng của Ðức Mẹ là một di tích hiện được cất giữ tại tu viện Vatopedi trên Núi Athos, miền Bắc Hy lạp.

Di tích này sẽ được trưng bày tại 12 thành phố Nga, từ Kaliningrad đến Vladivostok và đi qua Mascova từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 23 tháng 11 năm 2011.

Theo niềm tin của Giáo hội Chính thống, dây thắt lưng của Mẹ Thiên Chúa có thể khiến cho người phụ nữ nào mang nó được chữa lành sự son sẻ và sinh một đứa con lành mạnh.

Tại núi Athos là nơi di tích được cất giữ, không một phụ nữ nào được phép đến. Chính vì thế mà phân bộ ngoại vụ của tòa Thượng phụ Chính thống Mascova cho biết: di tích sẽ lần lượt viếng thăm các thành phố Nga là để cho các phụ nữ được kính viếng, cầu nguyện cho con cái họ, cho sức khỏe của các bậc cha mẹ và cho chính sự phồn thịnh của nuớc Nga.

Theo tòa Thượng phụ Mascova, tại một số thành phố, dây thắt lưng của Ðức Mẹ sẽ được mang đến các trung tâm đang giúp đỡ các phụ nữ mang thai để họ từ bỏ ý định phá thai.

Tại thành phố Saint Petersburg là nơi thủ tướng Vladimir đích thân đi nghênh đón di tích, hàng ngàn phụ nữ Nga đã đến tôn kính di tích.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page