Khối Thịnh Vượng Chung bãi bỏ

luật cấm các quốc vương Anh

lấy người công giáo

 

Khối Thịnh Vượng Chung bãi bỏ luật cấm các quốc vương Anh lấy người công giáo.

Manchester, Anh quốc [CNS 28/10/2011] - Khối Thịnh Vượng chung bãi bỏ luật ngăn cấm các quốc vương Anh lấy người công giáo.

Ðược biết: từ 300 năm qua, luật hoàng gia Anh cấm không cho các quốc vương lập gia đình với người công giáo.

Tại cuộc họp thượng đỉnh của Khối Thịnh Vượng Chung diễn ra tại thành phố Perth, Tây Úc đại lợi, hồi cuối tuần qua, 14 quốc gia trong khối vẫn còn nhìn nhận nữ hoàng Elizabeth như nguyên thủ quốc gia, đã đồng thanh thông qua một loạt những cuộc cải tổ. Một trong những cải tổ này là bãi bỏ luật ngăn cấm không cho quốc vương Anh được thành hôn với người công giáo.

Các nhà lãnh đạo công giáo tại vuơng quốc Anh đã nhiệt liệt hoan nghênh cuộc cải tổ này. Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, tuyên bố rằng luật mới "sẽ lọai bỏ một sự kỳ thị bất công đối với người công giáo". Luật này không chỉ được người công giáo hoan nghênh mà còn được nhiều người tán thưởng.

Trong tuyên ngôn, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales cũng nói rằng ngài "hoàn toàn nhìn nhận tầm quan trọng của vị trí của Giáo hội Anh Giáo trong việc bảo vệ và đẩy mạnh vai trò của đức tin trong xã hội" Anh.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page