Ðối thoại Chính thống - Công giáo

tại Bielorussi

 

Ðối thoại Chính thống - Công giáo tại Bielorussi.

Minsk, Bielorussi [Zenit 28/10/2011] - Giáo hội Chính thống và Công giáo tổ chức hội nghị quốc tế về đối thoại tại Bielorussi.

Ðược biết: một hội nghị quốc tế qui tụ đại diện của Giáo hội Chính thống và Giáo hội Công giáo sẽ được tổ chức tại thành phố Minsk, Bielorussi, từ ngày 13 đến 15 tháng 11 năm 2011.

Chủ đề của hội nghị là: cuộc đối thoại Chính thống và Công giáo và những giá trị kito như một đóng góp cho đời sống xã hội tại Âu châu.

Hội nghị quốc tế này do Học Viện đối thoại liên tôn, Thượng hội đồng Giáo hội Chính thống tại Bielorussi, Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kito giáo và Trung tâm giáo dục Kito giáo thánh Cyrillo và Metodiô đồng tổ chức, với sự bảo trợ của Tổng giáo phận công giáo Minsk-Mochilev.

Cuộc gặp gỡ đại kết sẽ xoay quanh những vấn đề như: thế giới đương đại và câu trả lời của Giáo hội trong lãnh vực đạo đức xã hội, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và cuộc khủng hoảng đức tin, những giá trị kito trong một thế giới đa nguyên, những giá trị kito và kinh tế thị trường trong thời đại khủng hoảng toàn cầu.

Hội nghị sẽ kết thúc với một cuộc hội thảo bàn tròn với chủ đề "cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn minh trong đời sống xã hội của nhân loại".

Hội nghị sẽ qui tụ đại diện của các Giáo hội Chính thống, Công giáo và Tin lành tại Ðông và Tây Âu.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page