Tân Ðại Sứ Brazil cạnh Tòa Thánh

trình Quốc Thư lên Ðức Thánh Cha

 

Tân Ðại Sứ Brazil cạnh Tòa Thánh trình Quốc Thư lên Ðức Thánh Cha.

Vatican (SD 31-10-2011) - Trong buổi tiếp kiến sáng 31 tháng 10 năm 2011, dành cho tân đại sứ Brazil cạnh Tòa Thánh, ông Almir Franco de Sa Barbuda, đến trình quốc thư, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 cổ võ sự cộng tác giữa Nhà Nước và Giáo Hội.

Tân đại sứ De Sa Barbuda năm nay 68 tuổi (1943), nguyên là thứ trưởng ngoại giao và đã từng làm Ðại sứ Brazil tại Bỉ và Luxemburg.

Trong diễn văn chào mừng tân đại sứ, Ðức Thánh Cha nhắc đến quan hệ lâu đời giữa Tòa Thánh và Brazil, cũng như hiệp định ký kết giữa hai bên hồi năm 2008. Ngài nói: "Hiệp định này không phải là một nguồn đặc ân cho Giáo Hội hoặc vi phạm đặc tính đời của Nhà Nước, nhưng chỉ có mục đích mang lại một tính chất chính thức và nhìn nhận hợp pháp sự độc lập và cộng tác giữa Giáo Hội và Nhà Nước, mỗi bên trong lãnh vực của mình."

Ðức Thánh Cha cho biết "Giáo Hội cầu mong Nhà Nước nhìn nhận rằng đặc tính đời lành mạnh không phải là coi tôn giáo chỉ là một tình cảm cá nhân có thể khép kín trong lãnh vực riêng tư, nhưng như một thực tại cần được nhìn nhận trong cộng đoàn công cộng, tuy có những cơ cấu tổ chức hữu hình. Vì thế Nhà Nước có nhiệm vụ bảo đảm việc tự do phụng tự của mỗi tôn giáo, cũng như các hoạt động văn hóa, giáo dục và từ thiện của các tôn giáo, miễn là các hoạt động này không trái ngược với trật tự luân lý và công cộng".

Ðức Thánh Cha cũng đề cập đến lãnh vực công bằng xã hội và xác quyết rằng chính phủ Brazil có thể coi Giáo Hội như một người đối tác ưu tiên trong tất cả những sáng kiến nhắm loại trừ nghèo đói. "Giáo Hội không thể không và không được thay thế Nhà Nước, nhưng cũng không thể và không được ở ngoài lề trong cuộc chiến đấu cho công lý" (Deus caritas est 28). (SD 31-10-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page