Các Kitô hữu và người Ấn giáo

khẳng định các giá trị chung

 

Các Kitô hữu và người Ấn giáo khẳng định các giá trị chung.

Roma (Zenit 28/10/2011) - Trong những ngày cuối tháng 10 năm 2011, Hội đồng Ðại kết các Giáo Hội, đã tổ chức cuộc Hội thảo tại Viện Ðại kết Bossey, Thụy Sĩ, mà thành phần bao gồm nhiều đại diện Kitô giáo từ các nước Á châu và cộng đồng Ấn giáo. Trong những buổi gặp gỡ, các Kitô hữu và người Ấn giáo khẳng định giá trị chung, khi nói rằng "đối thoại liên tôn không phải chỉ giản lược qua một cuộc thảo luận giữa các chuyên gia và nhà nghiên cứu, tu sĩ hay giáo dân, nhưng nó phải được thể hiện chủ yếu bằng một hành động liên tục và cụ thể, vốn làm linh hoạt sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác trong sự tôn trọng bản sắc của các cộng đồng khác nhau".

Theo một báo cáo của cuộc hội thảo do nhật báo Người Quan Sát Rôma công bố, cho thấy rằng trong những năm gần đây mối quan hệ giữa Kitô hữu và người Ấn giáo đã được phân tích dưới ánh sáng của chủ nghĩa chính thống đưa đến những hậu quả đáng lo ngại, do đó cần phải thiết lập các quan hệ hài hòa và xây dựng giữa các cộng đồng tôn giáo. Sự tồn tại của các nhóm cực đoan, liên kết với các hệ tư tưởng Ấn giáo, với tham vọng dân tộc chủ nghĩa, có thể ảnh hưởng cách tiêu cực đến truyền thống lâu dài của đa nguyên, vốn là đặc trưng của đất nước Ấn Ðộ.

Nhìn nhận các truyền thống phong phú của tâm linh và sự khoan dung bén rễ trong Ấn giáo, các đại diện Kitô giáo có mặt tại cuộc hội thảo, đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của cuộc đối thoại "cụ thể và liên tục hơn", một cuộc đối thoại của việc cho phép cả hai cộng đồng Ấn giáo và Kitô giáo gặp gỡ, và cùng nhau phát triển, đoàn kết các nỗ lực, và đấu tranh cho các giá trị chung mà hai tôn giáo cùng quan tâm. Các tham dự viên cũng nhìn nhận rằng mảnh đất đặc biệt cho vấn đề này chính là công bằng xã hội, bởi vì các tín hữu Ấn giáo cho biết vấn đề của hệ thống đẳng cấp ở Ấn Ðộ luôn tạo ra nguy cơ đối đầu giữa các cộng đồng Kitô giáo và Ấn giáo.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page