Các Giám mục Âu châu vẫn tin rằng

sức mạnh liên kết của Giáo hội Công giáo

sẽ mang đến hy vọng, góp phần giải quyết

các khủng hoảng hiện nay tại Âu châu

 

Các Giám mục Âu châu vẫn tin rằng sức mạnh liên kết của Giáo hội Công giáo sẽ mang đến hy vọng, góp phần giải quyết các khủng hoảng hiện nay tại Âu châu.

Bruxelles, Bỉ (Apic 29/10/2011) - Từ ngày 26 đến 28 tháng 10 năm 2011, tại Bruxelles, nước Bỉ, 23 vị giám mục, đại diện cho các Hội Ðồng Giám Mục các quốc gia Âu Châu, đã tham dự phiên họp khoáng đại của "Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, với chủ đề: "Cuộc khủng hoảng Tài Chánh và tương lai của việc hội nhập Âu Châu".

Trong các buổi gặp gỡ, các giám mục Âu châu đã phân tích những lý do kinh tế và chính trị của cuộc khủng hoảng về Tiền Nợ tại Âu Châu và suy tư về thái độ "Tin Tưởng nhau" như yếu tố quyết định, để giải quyết cuộc khủng hoảng trong khung cảnh chính trị kinh tế và xã hội Âu châu. Các ngài cho rằng những giải pháp kỹ thuật và ngắn hạn không giúp thoát khỏi cuộc khủng hoảng, mà những người trẻ là những nạn nhân đầu tiên. Ðồng thời, các vị Giám Mục Âu Châu gợi ý Giáo Hội công giáo vẫn là sức mạnh liên kết và mang đến hy vọng, để góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Âu Châu.

Trong thông cáo sau phiên họp, các giám mục âu châu nhận định rằng chính những quyết định chính trị xấu trong những thập niên qua, là nguyên nhân chính, và các ngài cho rằng các quốc gia Âu châu cần có trách nhiệm chung để tìm ra giải pháp lâu dài và bền vững cho tình trạng hiện tại. Do vậy, các nước Âu Châu cần duy trì sự hiệp nhất và tình liên đới với nhau.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page