"Sách Giáo Lý dành cho người trẻ"

đã được bán ra

tổng cộng 1 triệu 300 ngàn cuốn

 

"Sách Giáo Lý dành cho người trẻ" đã được bán ra tổng cộng 1 triệu 300 ngàn cuốn.

Hoa Kỳ (Apic, 28/10/2011) - Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thuỵ Sĩ, phát đi hôm 28 tháng 10 năm 2011, hiện nay, tại Hoa Kỳ, mỗi tháng, "Sách Giáo Lý dành cho bạn trẻ", mà với tên gọi trong tiếng Anh là Youcat, phải in đến 40,000 cuốn, mới đủ đáp nhu cầu trên thị trường.

Ðược biết, Sách Giáo Lý cho dành cho người trẻ này đã được chuyển dịch ra 12 ngôn ngữ, và hiện đang có 18 ngôn ngữ đang thực hiện bản dịch, trong số này có tiếng Árập và tiếng Nhật được dự trù phát hành từ nay đến tháng 12 năm 2012.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page