Tuần lễ giáo huấn tại Pakistan

 

Tuần lễ giáo huấn tại Pakistan.

Pakistan [Zenit 27/10/2011] - Giáo hội Công giáo tại Pakistan phát động "tuần lễ giáo huấn".

Trong khuôn khổ "Năm giáo dục" được chính phủ Pakistan đề ra, Giáo hội Công giáo tại đây cũng tổ chức một "tuần lễ giáo huấn" để, xuyên qua nhà trường, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phát triển xã hội, kinh tế và nhân bản của thiểu số kito giáo tại đây.

Trong tuần lễ từ ngày 31 tháng 10 đến 6 tháng 11 năm 2011, người công giáo Pakistan cũng được mời gọi tham gia "Tuần lễ trao ban niềm vui" được hai tổ chức bênh vực nhân quyền là "Masihi Foundation" và "Life for all" phát động.

Hai tổ chức này nhắc lại rằng "chia sẻ một phần tiện nghi của mình cho những người kém may mắn hơn, những người dễ bị tổn thương và túng thiếu, là một phần của tinh thần bác ái nơi người tín hữu kito và là con đường cần đeo đuổi để củng cố tình liên đới và tôn trọng giữa các công dân".

Về phần mình, trong một thông cáo cho phổ biến nhân "tuần lễ giáo huấn", giáo phận Islamabad Rawapindi nhắc lại rằng "giáo huấn là điều rất quan trọng cho sự khẳng định của cá nhân và là nền tảng của xã hội hiện đại để đạt được tiện nghi kinh tế, ổn định chính trị và phồn thịnh xã hội".

Ðức cha Rufin Anthony, Giám mục Giáo phận Islamabad Rawapindi nhấn mạnh rằng giáo dục học đường "chắc chắn là một trong những yếu tố quan trọng nhứt trong việc đào luyện con người và mọi nguời đều có quyền được lãnh nhận sự giáo dục".

Theo Ðức cha Anthony, chỉ có giáo dục mới cho phép con người "tiêu hóa các thông tin trong môi trường sống, hiểu được quá khứ và đón nhận tất cả những gì mình phải biết để hiểu và phân tách hiện tại".

Tuần lễ giáo huấn do Giáo hội tại Pakistan phát động sẽ được kết thúc bằng một cuộc gặp gỡ cầu nguyên.

Tại Pakistan, với dân số 180 triệu người, có đến 25 triệu trẻ em không được cắp sách đến trường, nhứt là trong những vùng thôn quê là nơi mà cứ ba bé gái, chỉ có một em được đi học và cứ ba người, từ 6 đến 16 tuổi, có một người còn mù chữ. Chính vì tình trạng này mà chính phủ Pakistan đã cho phát động một Năm Giáo Dục.

Một bản báo cáo do các dân biểu và thành viên của xã hội dân sự đệ trình, cho thấy tình trạng bi đát của nền giáo dục. Ðây là một lãnh vực chưa bao giờ được các chính phủ Pakistan xem trọng. Theo bản báo cáo, cứ 10 đứa trẻ không được cắp sách đến trường trên thế giới, thì có một em là người Pakistan.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page